Nieuws | WUR heeft platform voor kringlooplandbouw

Nieuws | WUR heeft platform voor kringlooplandbouw

Veel boeren en tuinders zijn al volop in beweging richting een meer duurzame en toekomstbestendige landbouw en willen tegemoet komen aan wat de samenleving, de natuur, de bodem, het water en het ecosysteem van hen vragen. Het platform van Wageningen University & Research (WUR) biedt handvatten, wetenschappelijke inzichten en inspiratie voor boeren die overwegen stappen te zetten richting kringlooplandbouw. Met verhalen en ervaringen van collega’s die al zijn begonnen met kringlooplandbouw, maar ook met bevindingen en onderzoeksresultaten van een breed palet aan wetenschappers en experts.

De Nederlandse landbouw heeft sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in het teken gestaan van voedselzekerheid, schaalvergroting en efficiëntie. Die aanpak zorgde ervoor dat Nederland toonaangevend werd in de wereld als het gaat om efficiëntie en innovatie. Die leidende rol kan Nederland opnieuw pakken bij de omschakeling naar een toekomstbestendige landbouw. Een landbouw die minder is gericht op productiemaximalisatie, maar waarbij de productie onderdeel is van een groter geheel, een ecologisch systeem, waar zo min mogelijk inputs in gaan, waar reststromen het systeem niet verlaten en waar biodiversiteit wordt ingezet voor voedselproductie. Zo’n systeem is kringlooplandbouw.

Kringlooplandbouw is gericht op het minimaliseren van grondstofgebruik door het hergebruik van producten en het zo zuinig en efficiënt mogelijk omgaan met ruimte en grondstoffen. Dit is uiteraard belangrijk, maar uiteindelijk runt een boer een onderneming; er moet geld verdiend worden. Uit onderzoek van WUR blijkt dat de boer kosten maakt als hij effectieve maatregelen neemt om bijvoorbeeld de biodiversiteit op zijn bedrijf te verbeteren. Voor melkveehouders gaat het 2 tot 3 cent per kilo melk kosten. Voor akkerbouwers liggen deze meerkosten tussen 185 en 324 euro per hectare.

Tegelijkertijd maakt een overstap naar kringlooplandbouw ook besparingen mogelijk. Uit de ervaring van boeren die al bezig zijn met kringlooplandbouw blijkt dat met kleine stappen al bespaard kan worden op kosten. Bijvoorbeeld door minder krachtvoer te importeren en meer ruwvoer van eigen land of uit de directe omgeving te halen. Akkerbouwers kunnen mest afnemen van melkveehouders en melkveehouders kunnen een tussengewas op akkerland telen en dat oogsten als aanvulling op het rantsoen. Bovendien ben je als boer dankzij robuuste teeltsystemen minder geld kwijt aan gewasbeschermingsmiddelen en geneesmiddelen, omdat gewassen en vee beter bestand zijn tegen ziekten en plagen.

Bovenstaande is slechts een kleine samenvatting van hetgeen op het platform van WUR te vinden is. Meer weten over de verschillende aspecten van kringlooplandbouw? Bekijk het platform hier.