Project | Bodem UP

Project | Bodem UP

Arvalis start binnenkort met het project Bodem UP. Daarvoor is de organisatie op zoek naar (biologische) ondernemers die graag stappen willen zetten op het gebied van bodem. Dit is een kans voor de leden van de Vereniging BioLogisch Limburg.

In het kader van het project Bodem UP wordt een groep van 6 tot 8 ondernemers gevormd. Iedere ondernemer heeft een actiepunt op het gebied van bodem. Denk aan zaken als bodemgezondheid, bodemkwaliteit, bodemleven, grondbewerkingen, grondbemesting, en dergelijke. Zo’n 5 tot 6 keer per jaar komen ze samen bij een van de deelnemers op locatie om de actiepunten en de voortgang daarin te bespreken. Een procesbegeleider neemt deel aan de bijeenkomsten om de voortgang te waarborgen en bij te springen waar nodig.

Daarnaast wordt het project ondersteunt door kennisbijeenkomsten die aansluiten bij en verdieping bieden voor de actiepunten van de ondernemers. Dit kunnen bijvoorbeeld demonstraties, excursies of masterclasses zijn. Deze kennisbijeenkomsten zijn bedoeld om de deelnemende ondernemers een extra steuntje in de rug te bieden.

De precieze invulling van de bijeenkomsten van de projectgroep Bodem UP ligt nog helemaal open. De deelnemers mogen dit namelijk volledig zelf invullen; dit is afhankelijk van hun actiepunten en de thema’s rondom bodem die zij belangrijk en interessant vinden. Wat wel vaststaat, is het belang van onderling vertrouwen. De groep is er om elkaar verder te helpen. Een veilige en ontspannen omgeving is daarbij erg belangrijk.

Wilt u graag stappen zetten op het gebied van bodem? Heeft u een actiepunt dat u graag met collega (biologische) boeren zou willen bespreken? Geef u dan op voor de projectgroep Bodem UP door contact op te nemen met Arend Jan Cuperus via 06-51490278 of ACuperus@arvalis.nl.

Het project is mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie Limburg en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland”.