Hoeve De Koeberg

Hoeve De Koeberg

Milieubewust ondernemen gaat voor René Keulen en Claudia van der Tuijn van Hoeve De Koeberg in Sint Geertruid verder dan het biologische melkveebedrijf. Zo nemen de Zuid-Limburgse ondernemers deel aan diverse natuur-bevorderende projecten als korenwolfvriendelijk akkerbeheer, het inzaaien van kruidenrijke akkerranden en het behoud van meidoornhagen, (knot)wilgen en hoogstamboomgaarden. Daarnaast staan er bijenkasten op het terrein. Ook de vakantiewoningen in de monumentale boerderij zijn ontwikkeld met oog voor het milieu.

Biologisch melkveebedrijf De Koeberg heeft 65 melkkoeien en zo’n 40 stuks jongvee. De dieren lopen ruim 200 dagen per jaar in de wei. In de winterperiode liggen de koeien in het stro in de potstal. De melk wordt opgehaald door de biologische tak van Friesland-Campina, die deze verwerkt tot verschillende biologische zuivelproducten. De familie Keulen heeft 60 hectare land in gebruik, gedeeltelijk voor begrazing en gedeeltelijk voor het verbouwen van gras, mais en graan als voervoorziening voor de koeien.

René Keulen heeft het familiebedrijf overgenomen van zijn ouders. In 1999 is de melkveehouderij omgeschakeld naar biologisch, waarna het in 2000 werd gecertificeerd. ‘Dat jaar kwam de overheid met een stimuleringsregeling voor biologische landbouw. We kwamen er toen achter dat er in Zuid-Limburg vijf ondernemers waren die met hetzelfde idee rondliepen’, blikt René terug. ‘We wilden wel omschakelen naar biologisch, maar voor één boer komen ze niet naar het zuiden om de melk op te halen. Door dit met z’n vijven op te pakken, was dit voor Campina wel rendabel.’

Het voer voor de koeien verbouwt de familie Keulen zelf. Dit brengt nog wel eens uitdagingen met zich mee, zeker gelet op het extreem droge weer van de afgelopen jaren. ‘Als biologische ondernemer probeer je zoveel mogelijk voer op je eigen grond te verbouwen om zo de kringloop rond te krijgen’, legt de melkveehouder uit. ‘Maar bij een voertekort, waar we de laatste jaren mee te maken hebben gekregen vanwege de droogte, moet je ergens anders biologisch voer aankopen. Dat gaat nog niet zo gemakkelijk en is een beduidend grotere kostenpost dan wanneer we hadden gekozen voor gangbaar voer.’

In 2008 liet de familie Keulen een nieuwe, moderne koeienstal bouwen. In het monumentale gedeelte van de boerderij, dat door de verhuizing van de dieren leeg kwam te staan, werden vijf vakantiewoningen gerealiseerd. Dit was een langgekoesterde wens van Claudia, die in 2015 verliefd werd op René en volledig in het bedrijf meedraait. ‘Met name Claudia vindt het leuk om mensen op deze manier kennis te laten maken met onze sector’, legt René uit. ‘Via de appartementen komen we in contact met burgers en kunnen we toch een beetje positieve PR geven voor de agrarische en biologische sector.’ De ondernemers organiseren tevens excursies op het bedrijf voor volwassenen en kinderen.

Ook in de ontwikkeling van de vakantiewoningen is het biologische aspect terug te zien. ‘We zijn hier zo milieuvriendelijk mogelijk te werk gegaan’, vult de biologische ondernemer aan. ‘Op de koeienstal liggen zonnepanelen, het verwarmen van de woning en bijvoorbeeld het water gebeurt elektrisch. We willen het eigen energieverbruik afdekken en we gebruiken geen gas meer.’

De familie Keulen is aangesloten bij BioLogisch Limburg onder het mom van ‘Samen sta je sterker’. ‘Wij biologische ondernemers zijn maar met een kleine groep, zeker hier in Limburg’, vertelt René. ‘Door ons in BioLogisch Limburg te verenigen, kunnen we samen met één officiële stem spreken en komen we gemakkelijker aan tafel bij bijvoorbeeld overheidsinstanties. Daarbij hoeft nu niet iedere boer opnieuw zelf het wiel uit te vinden.’

Bekijk hier de website en de Facebookpagina van Hoeve de Koeberg.