Reudink

Reudink

Reudink is specialist in het aanbieden van complete voeroplossingen voor de biologische sector. De biologische (veehouderij-)sector ontwikkelt zich tot een volwassen zelfstandige sector met klantgerichte ondernemers die zich conformeren aan het biologische uitgangspunt. Een goede balans tussen de biologische uitgangspunten en de economische resultaten is hierbij van belang. Reudink ziet het als haar taak dit verder te ontwikkelen en in te vullen.

Door intensief samen te werken met klanten biedt Reudink hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit realiseren ze met een aanbod van maatwerk en een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals. Daarnaast denken ze proactief mee met ketenpartners in de biologische sector onder ons motto: ‘leaders in organic farming’.

Reudink BV is onderdeel van ForFarmers BV.

Naar de website