Terugblik | Bezoek ChristenUnie

Terugblik | Bezoek ChristenUnie

In het kader van de verkiezingen voor Provinciale Staten bracht de ChristenUnie een bezoek aan het biologisch melkveebedrijf en de zorgboerderij van Guido Frijns in Reijmerstok. Sebastiaan van de Flier, voorzitter van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren, was ook aanwezig.

Reactie ChristenUnie

De ChristenUnie schrijft hierover op Facebook:

“Afgelopen week kregen we een mooie uitnodiging van Vereniging Biologisch Limburg om voor onze luistertour ook eens met hen te komen praten. Dat doen we natuurlijk graag! Afgelopen zaterdag was het zover en waren we te gast op het biologisch melkveebedrijf van de familie Frijns in Reijmerstok. Zij boeren al 20 jaar biologisch en doen dat met veel enthousiasme. Daarnaast hebben zij een zorgboerderij, waarvoor ze zijn aangesloten bij de Coöperatie Limburgse Zorgboeren.

We spraken met Guido Frijns en Sebastiaan van der Flier over de praktijk van het biologisch boeren en het hebben van een zorgboerderij. Wat een enthousiaste verhalen en hoe waardevol. Waar we ons na dit gesprek nog meer hard voor maken is een eerlijke waardering voor de boer en het gebruik van regionale producten. Maar ook in het stimuleren van afstemming in de zorg en het tegengaan van versnippering.”

Vervolgstappen

In navolging op het bezoek van de ChristenUnie, vindt er op dinsdag 19 maart een afspraak plaats tussen een vertegenwoordiger van de partij en onze voorzitter John Janssen. Dit om te komen tot een nadere kennismaking met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de vereniging en de biologische sector te presenteren.

Daarnaast sprak John Janssen afgelopen zaterdag kort met minister-president Mark Rutte tijdens zijn werkbezoek aan Roermond. John vertelde over de biologische sector en de vereniging en gaf aan graag in gesprek te gaan met hem en minister Schouten voor een nadere kennismaking. Rutte reageerde positief en beloofde dit tijdens het volgende overleg met minister Schouten bespreekbaar te maken. Ook wisselde John gegevens uit met de lijsttrekkers van de VVD voor een nadere kennismaking.

Op allerlei fronten en bij allerlei partijen wordt op dit moment hard gewerkt aan de behartiging van de belangen van de biologische sector.