Terugblik | Geslaagde bijeenkomst biologische gras- en maisteelt

Terugblik | Geslaagde bijeenkomst biologische gras- en maisteelt

Op donderdagmiddag 27 juni vond op de Regihoeve van de familie Frijns de bijeenkomst over biologische gras- en maisteelt plaats. Het was een interessante middag waar naast de biologische teelt van gras en mais, ook aandacht werd besteed aan de teelt van brouwgerst en de beweiding en het huisvesting van melkvee.

Bestuurslid van onze vereniging, Guido Frijns, deelde zijn ervaringen met de deelnemers over de verschillende teelten en hoe hij de beheersing van onkruiden aanpakt. Ook werden de weides bekeken waar de familie Frijns het beweidingssysteem ‘Nieuw Nederlands Weiden’ toepast. De ‘schone’ weides waren hierbij opvallend, aldus de aanwezigen.

Vervolgens werd de hellingstal voor het jongvee en droge koeien bekeken en gaf Guido uitleg bij de recent verbouwde ligboxenstal. Tot slot werden de machines bekeken die de familie Frijns op hun bedrijf gebruikt en was er ruimte voor vragen. Wij kijken terug op een geslaagde middag.