Tips | Schoon drinkwater voor pluimvee

Tips | Schoon drinkwater voor pluimvee

Schoon en vers drinkwater is een belangrijk, maar vaak onderschat, nutriënt voor pluimvee. Voor leghennen heeft de waterkwaliteit een enorme invloed op de kwaliteit van de eieren. Een ei bestaat immers voor 65 procent uit water. Daarnaast speelt lichaamsvocht bij zowel leghennen als vleeskuikens een grote rol bij het reguleren van de lichaamstemperatuur en de vertering.

‘Toch zijn veel pluimveehouders zich niet altijd bewust van het belang van schoon drinkwater. Zeker zolang er geen acute problemen zijn,’ aldus Patrick Visser, Specialist Biologische Pluimveehouderij bij Reudink. ‘De waterkwaliteit blijft echter niet vanzelf op orde.’

Reudink publiceerde twee artikelen over dit onderwerp. In het bericht ‘Efficiënt en gezond produceren begint met schoon drinkwater voor elke hen’ wordt dieper ingegaan op de oorzaak van verminderde waterkwaliteit. In het bericht ‘Pluimvee: 7 tips voor voldoende schoon en vers drinkwater’ vindt u handige tips om problemen met betrekking tot drinkwater te voorkomen.

Reudink BV, onderdeel van ForFarmers, is een mengvoerbedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de productie van biologische mengvoeders. Het bedrijf begeleidt klanten bij het realiseren van een duurzaam rendement. Daarom wordt veel geïnvesteerd in kennisontwikkeling van de adviseurs. Deze specialisten per diersoort zijn nauw betrokken bij de biologische sector en ondersteunen de klant in zijn bedrijfsvoering. Reudink is tevens Vriend van de Vereniging BioLogisch Limburg. Kijk voor meer informatie op de website.