Vier stappen om broei in de kuil tegen te gaan

Vier stappen om broei in de kuil tegen te gaan

Stijgende temperaturen vergroten de kans op broei in de kuil en aan het voerhek. Waarom is de impact van broei zo groot en hoe voorkomt u het? Onze partner Reudink vertelt hier meer over in het onderstaande artikel.

Ruwvoer waar broei in zit verliest voederwaarde. Daarnaast staat door broei de voeropname ook onder druk. Als u dit verlies wilt compenseren, bent u al snel een extra kilo krachtvoer kwijt. Om nog maar niet te spreken over het risico op verminderde uier-, klauwgezondheid en vruchtbaarheid. Met deze vier stappen voorkomt u broei in de kuil.

Stap 1: Voorkom dat kuilen natregenen

Regeninslag in de kuil vergroot de kans op broeivorming. Hou er bij de aanleg van een nieuwe (sleuf)silo rekening mee, dat u van oost naar west kunt voeren. Hierdoor verkleint u de kans op regeninslag. Leg daarnaast de kuil niet verder open dan de voersnelheid van een week.

Stap 2: Inkuilen: goed verdichten en gebruik een inkuilmiddel

Goed inkuilen draait voor een groot deel om perfect verdichten. Vooral bij een kuil met grofstengelig gras is goed verdichten een nauwkeurige klus. Dit gras bevat veel pijpjes waarin lucht kan zitten. Haksel het daarom op 2-3 cm. Tijdens het aanrijden moet het gewicht van de shovel of trekker in overeenstemming zijn met de tonnen gras of mais die elk uur op de kuil worden gebracht. Een verdichtingswals helpt enorm om de broeigevoeligheid tot een minimum te beperken. Na het verdichten is het zaak om de kuil liefst meteen luchtdicht af te sluiten en af te dekken. In dit artikel leest u alles over het goed inkuilen van gras.

Gebruik een inkuilmiddel om broeivorming tegen te gaan tijdens conservering in de kuil. Bij voorkeur een inkuilmiddel dat naast het voorkomen van broeivorming ook zorgt voor een maximaal behoud van voederwaarde. SiloSolve FC Eko is een allround inkuilmiddel voor gras en mais dat zich de afgelopen jaren in Nederland heeft bewezen met kuilen die verrassend lang koel en fris blijven, ook bij lagere voersnelheden. Uit onafhankelijk onderzoek van Aeres Farms is gebleken dat er met SiloSolve FC Eko in de kuil 21% minder drogestofverlies optreedt. Zeer interessant, want bij 3% minder drogestofverlies heeft u de kosten voor het gebruik al terugverdiend.

Stap 3: Voersnelheid en glad snijvlak

Bij een voersnelheid van 1,5 tot 2 meter per week lukt het doorgaans goed om broei voor te blijven. Wanneer u deze voersnelheid niet haalt, is het een optie om de kuil te verlagen zodat de voersnelheid omhoog gaat. Daarnaast is een glad snijvlak van groot belang: hoe gladder het snijvlak, hoe lager de kans op broei. Voorkom tenslotte los materiaal voor de kuil.

Stap 4: Wees kritisch op het voer aan het voerhek

Vaker en kleinere porties voeren zorgt ervoor dat het voer langer fris blijft aan het voerhek. Tweemaal daags voeren kan dan een oplossing zijn. Zorg ook dat de voergoot schoon is wanneer er weer vers voer op komt. Een coating van de voergoot helpt hierbij. Wees bij gebruik van een mengwagen kritisch op het gebruik van water. Water toevoegen aan een gemengd rantsoen vermindert weliswaar de kans op selectie, maar verhoogt ook de kans op broeivorming aan het voerhek.

Broei in het voer bij de droogstaande koeien is een nóg groter probleem. Deze dieren vreten al minder. Wanneer zij vanwege broei nog mindere kwaliteit en hoeveelheid ruwvoer opnemen heeft dit gevolgen voor de opstart van de lactatie en de ontwikkeling van het ongeboren kalf. Zorg er daarom voor dat droge koeien dagelijks vers voer krijgen. Indien dit in de praktijk niet mogelijk is, overweeg dan om een mengkuil of mengbalen te voeren en deze ook fris aan te bieden.