VOF De Voskop

VOF De Voskop

Bij VOF De Voskop in Baexem staat de natuur centraal. De schapen en runderen van eigenaren Hester Colijn en Patrick Geukemeijer staan nagenoeg het hele jaar buiten en worden ingezet voor natuurbegrazing door partijen als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Limburg en gemeenten. ‘De natuur is het doel; de dieren zijn het middel om de natuur te beheren’, vertelt Geukemeijer. Hij noemt een voorbeeld. ‘Wanneer onze schapen een stuk heide begrazen, dan is het doel daarvan het creëren van meer heide. Daar worden we ook voor betaald. De productie van schapenwol of-vlees is een mooie bijkomstigheid, maar geen doel op zich.’

In het voorjaar van 2020 is Geukemeijer begonnen met de omschakeling naar biologisch. Begin 2022 hoopt de veehouder volledig biologisch te zijn. ‘Dit geldt voor de graslanden en ons rundvee’, verduidelijkt hij. ‘Voor onze schapen wordt een biologische bedrijfsvoering lastig. Van half april tot half november begrazen zij graslanden, beekoevers, heide en dergelijke in opdracht van diverse opdrachtgevers. In de winterperiode grazen zij op percelen van akkerbouwers met groenbemesters of andere veehouders. Hier in de omgeving is echter niet voldoende biologisch grasland aanwezig. Dit betekent dat als wij onze schapen biologisch willen houden, dat zij in de winter op stal zouden komen te staan. Dat gaat tegen onze principes in.’

Voor het rundvee was de stap om naar biologisch om te schakelen geen grote. ‘We gebruiken al heel lang geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen meer. Om een biologische bedrijfsvoering te realiseren, hoeven we dus eigenlijk niets extra’s te doen. We misten alleen nog het certificaat’, legt Geukemeijer uit. ‘Door om te schakelen naar biologisch hopen we onze producten meer te kunnen onderscheiden in de afzet. We hebben een mooi stuk vlees met een mooi verhaal, maar zonder certificaat verdwijnt het in de grote massa van alle andere rundvleesproducten.’

De ondernemers uit Baexem zien het als hun grootste uitdaging om de kringloop op het bedrijf volledig gesloten te krijgen. ‘In feite gaat dat al redelijk goed. We werken nauw samen met de natuur en maken gebruik van alles wat we daar kunnen vinden. De kringloop is echter nog niet helemaal rond, dus we blijven werken aan de optimalisatie en verduurzaming van ons bedrijf.’ Dat BioLogisch Limburg onderwerpen als natuurinclusieve landbouw aansnijdt, vindt Geukemeijer dan ook positief. ‘Biologische boeren lopen hierin ver vooruit’, stelt hij. ‘Daarbij komt dat biologische ondernemers elkaar graag steunen en helpen waar nodig. Dat spreekt me wel aan en is ook de reden dat ik me bij de vereniging heb aangesloten.’