WUR | Open Teelten, locatie Vredepeel

WUR | Open Teelten, locatie Vredepeel

Op de locatie van WUR | Open Teelten in Vredepeel wordt al ruim dertig jaar onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van duurzame bedrijfssystemen voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op de voor Zuidoost-Nederland kenmerkende zandgrond. Sinds 1993 wordt tevens op 5 hectare grond een biologisch bedrijfssysteem uitgevoerd.

‘Op het biologische perceel worden dezelfde gewassen geteeld als bij twee gangbare bedrijfssystemen. Op die manier kunnen we de verschillende teeltvormen goed met elkaar vergelijken. We zijn hierin met name benieuwd naar wat een biologische bedrijfsvoering kan bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw’, vertelt Marc Kroonen, bedrijfsleider van de proeflocatie.

Er wordt onder meer gekeken naar gewasbescherming, (groen)bemesting, opbrengst, teeltoptimalisatie, bodemkwaliteit en -gezondheid en nitraatuitspoeling. ‘Daarnaast vergelijken we ploegen met niet-kerende grondbewerking. Dit doen we zowel op het biologische areaal als op de gangbare percelen’, vult de bedrijfsleider aan.

Binnen het onderzoek is de praktijk leidend. ‘We telen gewassen die in deze regio veel voorkomen, zoals aardappelen, peen, conserven erwten afgewisseld met gras-klaver, mais, zomergerst en prei’, licht Kroonen toe. ‘Onze biologische percelen zijn SKAL gecertificeerd, zodat we tegen dezelfde uitdagingen aanlopen als de biologische praktijktelers. Ook proberen we onze producten zoveel mogelijk in het biologische circuit af te zetten. Zo wordt niet alleen de technische kant in het onderzoek meegenomen, maar ook de economische kant.’

Om ervoor te zorgen dat het onderzoek dicht bij de praktijk blijft, is een begeleidingscommissie ingesteld, bestaande uit telers uit de omgeving, waaronder enkele biologische ondernemers. ‘Zij kijken mee, stellen kritische vragen en laten ons weten of zij bepaalde zaken wellicht anders zouden aanpakken. De betrokkenheid vanuit de praktijk is duidelijk aanwezig.’

Belangrijk doel van de proeflocatie in Vredepeel is om de opgedane kennis door te sluizen naar de praktijk. Bijvoorbeeld door middel van praktijkproeven, demonstraties, verschillende bijeenkomsten en evenementen en gastcolleges door onderzoekers. WUR | Open Teelten was onder andere uitvoerder van het POP3-project ‘Biologische landbouw op de kaart’.

‘We zijn een onderzoeksinstituut, maar we zijn ook zeker een agrarisch bedrijf’, stelt Kroonen. ‘Je bent een onderzoeksbedrijf én uitvoerend agrariër. Je moet er altijd voor je gewassen zijn, met onkruidbestrijding, beregening, noem maar op. In die zin zijn we een praktijkbedrijf en vanuit die optiek zijn we ook graag deelnemer van BioLogisch Limburg.’

Kijk voor meer informatie op de website van WUR.