Agenda | Groenbemesterdag

Agenda | Groenbemesterdag

Groenbemesters krijgen steeds meer aandacht en bieden veel voordelen. Maar de ideale groenbemester kan voor ieder perceel weer anders zijn. Hoe weet u welke groenbemester het beste bij uw perceel past? Dit komt aan bod tijdens de vierde Groenbemesterdag op woensdag 28 augustus in Vredepeel, georganiseerd door WUR | Open Teelten en Agrio.

Groenbemesters worden geteeld om diverse redenen: organische stofvoorziening, stikstofbinding, mineralenvoorziening volggewas, verbetering bodemstructuur, bestrijding water- of winderosie, voederwinning, nematodenbestrijding of een combinatie van deze. Daarnaast is de verplichting vanuit wet- en regelgeving ook een belangrijke reden. Voor WUR | Open Teelten en Agrio een goede reden om de Groenbemesterdagen te organiseren.

Tijdens de vierde Groenbemesterdag op 28 augustus komen onderwerpen als juiste groenbemesterkeuze, gewasopbrengst, bodemweerbaarheid, kengetallen organische stof en kengetallen nutriënteninhoud aan bod. Het programma ziet er als volgt uit:

12.30 uur          Inloop met koffie en thee
13.00 uur          Opening ‘Kennis binnen handbereik’
13.40 uur          Rondgang op het veld
17.00 uur          “Daten” met de partners van de Groenbemesterdag
17.30 uur          Afsluiting

De Groenbemesterdag wordt u aangeboden door WUR | Open Teelten, Agrio en de partners. De dag wordt mede mogelijk gemaakt door PPS Beter Bodembeheer, PPS GROEN en PPS Groenbemesters. Aanmelden is gratis en kan via deze link.

Klik hier voor meer informatie over de Groenbemesterdag.