Agenda | Presentatie Handboek Groenbemester

Agenda | Presentatie Handboek Groenbemester

In 2003 verscheen de brochure ‘Groenbemesters: van teelttechniek tot ziekten en plagen’. Tot op de dag van vandaag wordt deze veel gedownload en geraadpleegd. Het belang van de teelt en de juiste keuze van groenbemesters is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Waren het vijftien jaar geleden vooral bemesting en aaltjes, nu spelen biodiversiteit, klimaatadaptatie, organische stof en de daarmee samenhangende Europese regelgeving een zeker zo belangrijke rol.

Het woord groenbemester is in de huidige context dan ook veel te beperkt. Groenbemesters zijn immers veel meer dan bemesters alleen! Groenbemesters leveren een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van de bodem maar soms worden er ook te veel wonderen verwacht. Voor dit handboek zijn de belangrijkste bekende feiten verzameld.

Vanuit het landbouwonderwijs kwam het verzoek een update te maken die docenten en studenten wegwijs maakt in dit brede onderwerp. Via het WURKS programma van LNV werden middelen beschikbaar gesteld en door dit te combineren met financiering vanuit lopende programma’s als de Publiek Private Samenwerking (PPS) Beter bodembeheer, de PPS Groen, het Europese project Best4Soil en het project Evergreen (GreenPort NoordHollandNoord) is er nu een Handboek Groenbemesters gerealiseerd waar niet alleen studenten en docenten maar ook telers en adviseurs de noodzakelijke informatie kunnen vinden. Deze informatie wordt de komende tijd nog verder uitgebreid met aanvullende onderzoeken.

Vandaag wordt, tijdens de Groenbemesterdag in Vredepeel, het Handboek Groenbemester gepresenteerd en aangeboden aan de Brancheorganisatie Akkerbouw. Het Handboek is nu al te bekijken en downloaden via deze link.