Agenda | Veldbijeenkomst soortenrijk grasland

Agenda | Veldbijeenkomst soortenrijk grasland

Bent u geïnteresseerd in soortenrijk grasland? Bezoek dan de veldbijeenkomst op woensdag 28 augustus. Tijdens de bijeenkomst worden velden in Kelpen-Oler en in Weert bezocht en praktijkervaringen met soortenrijk grasland toegelicht. De veldbijeenkomst wordt onder andere door het Louis Bolk Instituut georganiseerd.

De dag start om 10 uur bij het proefveld op de kruising van de Lidwinastraat en de Leemvenweg in Kelpen-Oler. Klik hier voor de locatie. Om 12.30 uur is een lunch aanwezig bij het bedrijf van Gerard Kemper, Hennenstraatje 1 in Weert. Klik hier voor de locatie. De dag eindigt rond 15 uur.

Verschillende aspecten van soortenrijk grasland komen tijdens de bijeenkomst aan bod:

  • Management rondom inzaai en instandhouding van soortenrijk grasland;
  • Opbrengstgegevens en voederwaarden;
  • Ervaringen met beweiding;
  • Bodemgezondheid en inpassing van vruchtwisseling;
  • Voordelen voor het bedrijf;
  • Diergezondheid;
  • Welke soortenrijke mengsels passen bij welk doel?

Sprekers van DSV zaden, agrarisch adviseurs Henk Antonissen en Stefan Muijtjens, melkveehouder Gerard Kemper en het Louis Bolk Instituut zijn aanwezig om de bovenstaande onderwerpen toe te lichten.

Aanmelden voor de veldbijeenkomst kan via deze link.