AGENDA | Masterclass Plant (beïn)v(l)oedt de bodem

AGENDA | Masterclass Plant (beïn)v(l)oedt de bodem

Hoe belangrijk is de bodem? ‘Heel belangrijk’ zal het antwoord zijn. En dat klopt natuurlijk. De bodem is het teeltmedium waar we bij open teelten afhankelijk van zijn.

Wijnand Sukkel (WUR Open Teelten) is al vele jaren bezig met inzicht te krijgen in de bodem en de processen die er plaatsvinden. Wijnand zal een algemene inleiding houden over het (beïn)v(l)oeden van de bodem en frist daarbij uw kennis omtrent de bodem op. Laat deze kans niet liggen en kom luisteren naar deze begenadigd spreker.

We starten eerst met een verdieping op aaltjespopulatie en -schade in het biologische systeem. Dit als vervolg op de groenbemesterdag en de aaltjesanalyses die gedaan zijn bij enkelen van jullie.

Op: vrijdag 2 november
Waar: Baexheimerhof, Kerkstraat 1a, Baexem

Programma:
13:15 Inloop & welkom
13:30 Aaltjes in biologische landbouw
14:15 Plant (beïn)v(l)oedt de bodem
16:30 Afronding & volgende bijeenkomst

We hopen u te mogen begroeten op deze eerste masterclass. Aanmelden kan door HIER TE KLIKKEN