Terugblik | Oriëntatie bijeenkomsten

Terugblik | Oriëntatie bijeenkomsten

De Vereniging BioLogisch Limburg i.o. organiseerde in de maanden september en oktober een aantal oriëntatiebijeenkomsten voor ondernemers willen omschakelen naar biologische landbouw.

De bijeenkomsten vonden plaats op 20 september bij Bart Geraets (akkerbouw en vollegrondstuinbouw), 27 september bij Joost Slingenbergh (pluimvee) en Giel Reintjes (melkvee) en op 5 oktober Guido Frijns (melkvee).

In de aanloop hiernaar toe vertelden BART, JOOST en GUIDO in Nieuwe Oogst over hun ervaringen.

Ruim 20 personen hebben de bijeenkomsten bezocht.  De deelnemers waren gangbare bedrijven die zich oriënteerden op biologisch ondernemen, een aantal bedrijven die al in omschakeling zijn en ervaren biologische bedrijven.

De bedrijven die zich aan het oriënteren waren, hadden met name vragen over de afzet van biologische producten.  Bij Frijns stond met name de grasklaver centraal.

Deze activiteit is onderdeel van het POP3 project Biologische landbouw op de kaart en wordt mogelijk gemaakt door het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, provincie Limburg en de LLTB.