Agenda | Online bijeenkomst afzetmogelijkheden biologische teelten

Agenda | Online bijeenkomst afzetmogelijkheden biologische teelten

Consumenten worden steeds bewuster van het belang van gezonde voeding en een gezonde leefomgeving. De vraag naar biologische en biologisch-dynamische producten neemt jaarlijks toe. Laarakker BIO speelt specifiek in op deze marktvraag. Teeltbegeleider Koen Smedts geeft tijdens een online bijeenkomst op woensdag 21 april een toelichting op wat Laarakker BIO voor de telers van BioLogisch Limburg kan betekenen.

Laarakker BIO is onderdeel van de Laarakker groep. Het bedrijf richt zich op de teelt, verwerking en in-/verkoop van een breed pakket aan biologische groenten. Sinds 1999 is Laarakker Groenteverwerking Skal-gecertificeerd voor de verwerking van biologische groenten op de locatie in het Limburgse Well. In 2015 werd de vraag naar biologische groenten zo groot, dat dochterbedrijf Laarakker BIO werd opgericht.

‘Laarakker BIO speelt in op de toenemende vraag vanuit consumenten naar biologische en biologisch-dynamische producten’, vertelt Smedts. ‘De combinatie met Laarakker Groenteverwerking maakt ons tot zeer interessante partij voor grote diepvriesbedrijven, conservenbedrijven, drogerijen en de ingrediëntenindustrie. De komende jaren zetten we in op een verdere vergroting van ons marktaandeel om klanten en telers nog beter van dienst te kunnen zijn.’

De teeltbegeleider ziet daarin kansen voor een samenwerking met de telers van BioLogisch Limburg. ‘Vanuit onze specialistische kennis en ervaring en die van de biologische telers kunnen we samen werken aan het ontwikkelen van een sterke lokale keten’, stelt hij. In een online presentatie vertelt hij de telers graag wat Laarakker BIO voor hen kan betekenen in het telen van biologische groenten.

De teeltorganisatie van Laarakker BIO begeleidt telers gedurende het hele teeltseizoen. Om een goed rendement te kunnen garanderen, wordt veel aandacht besteed aan perceelselectie en de analyse en selectie van zaai- en pootgoed. ‘We houden rekening met teeltwisseling, bodem- en klimaatomstandigheden en de kennis, kunde en wensen van elke teler’, vult Smedts aan.

‘In het teeltseizoen bezoeken onze teeltspecialisten alle percelen wekelijks en overleggen ze regelmatig met de telers. Onze intensieve productmonitoring voorkomt verrassingen: zowel onze telers als onze klanten weten precies waar ze aan toe zijn. Hierdoor zijn we in staat voor het product van elk perceel de meest geschikte afnemer te vinden. Omdat we ook de ontwikkelingen bij onze klanten op de voet volgen, zijn we in staat om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen en telers te adviseren over de mogelijkheden.’

Laarakker BIO kan tevens het zaaien of planten en het oogsten verzorgen. ‘We beschikken over speciale oogstmachines en kunnen de oogst in eigen beheer uitvoeren. Dit stelt ons in staat om op het juiste moment actie te ondernemen. Flexibiliteit en snelheid van handelen is in onze branche immers essentieel’, legt Smedts uit.

Tijdens de online bijeenkomst op woensdag 21 april vertelt Smedts over Laarakker BIO en wat het bedrijf kan betekenen voor de telers van BioLogisch Limburg. Daarnaast gaat hij dieper in op de manier waarop de gevraagde teelten geteeld moeten worden. Uiteraard hebben de deelnemers de mogelijkheid om vragen te stellen aan de teeltbegeleider. De bijeenkomst vindt plaats via MS Teams en start om 20 uur. Aanmelden kan tot en met dinsdag 20 april via dit formulier. Kijk voor meer informatie over Laarakker BIO op de website.