Bestuur | Online bijeenkomst rondom biologische afzet

Bestuur | Online bijeenkomst rondom biologische afzet

Tijdens de zomeravondbijeenkomsten van BioLogisch Limburg gaven enkele boeren aan graag meer te weten te komen over de biologische teelt van suikerbieten. Natuurlijk willen wij aan de wensen en behoeften van onze leden tegemoet komen. De afgelopen maanden heb ik me verder verdiept in deze teelt en heb met name gekeken naar de vraag: is er een markt voor biologische bieten?

Na contact te hebben gehad met verschillende partijen op het gebied van biologische bietenteelt en afzet van biologische producten, blijkt het antwoord teleurstellend maar duidelijk: nee, er is geen markt voor biologische suikerbieten. Er is simpelweg te weinig vraag naar dit product. Een online bijeenkomst organiseren rondom dit onderwerp, zoals we eind vorig jaar hebben aangekondigd, streeft in mijn ogen dan ook zijn doel voorbij. Daarom hebben we besloten om deze online bijeenkomst over een andere boeg te gooien.

Er zijn diverse alternatieven voor de biologische bietenteelt te bedenken. Denk aan gewassen als cichorei, pastinaak en rode biet. Ook de teelt van biologische granen, en dan met name niet-traditionele graansoorten, biedt kansen voor agrarische ondernemers. Tijdens de online bijeenkomst, die BioLogisch Limburg nog steeds voornemens is te organiseren, wordt dan ook dieper op deze teelten ingegaan. Voor de inhoudelijke diepgang wordt gezocht naar ondernemers, onderzoekers of andere experts die ons over deze gewassen kunnen bijpraten. Enkele contacten lopen al en ik ben ervan overtuigd dat we op deze manier een bijeenkomst kunnen neerzetten waar wij biologische ondernemers in de praktijk echt iets aan hebben.

De komende weken wordt achter de schermen verder gewerkt aan de invulling van de online bijeenkomst. Heeft u specifieke vragen over dit onderwerp, of heeft u misschien suggesties voor ondernemers die ons meer kunnen vertellen over bijvoorbeeld de biologische teelt van granen? Laat het mij dan weten via info@biologischlimburg.com of 06-22563469. Dit hoeven trouwens geen biologische ondernemers te zijn. Traditionele boeren en tuinders kunnen van de biologische sector leren, maar andersom kan natuurlijk ook zeker het geval zijn!

Zodra meer bekend is over de online bijeenkomst rondom biologische afzet, dan leest u dat in onze nieuwsbrief. Voor nu hoop ik u allen te zien bij de social mediatrainingen op 22 en 24 maart!

John Janssen,
Voorzitter BioLogisch Limburg