Agenda | Online bijeenkomst suikerbieten en cichorei

Agenda | Online bijeenkomst suikerbieten en cichorei

BioLogisch Limburg is voornemens een digitale bijeenkomst te houden over de biologische teelt van suikerbieten en cichorei. De vereniging wil haar leden graag in de gelegenheid stellen om online met collega-boeren in gesprek te gaan over deze teeltsoorten: wat zijn de voordelen? Welke haken en ogen zitten er aan deze teelten?

Het programma van de bijeenkomst staat nog niet vast. Gekeken wordt of we een ondernemer kunnen uitnodigen die als inleiding vertelt over zijn ervaring met de biologische teelt van suikerbieten en/of cichorei. Ook wordt onderzocht welke kansen er voor deze teelten zijn in het volgende teeltseizoen. Gepolst wordt hoe de vlag erbij hangt met betrekking tot de potentiële afzet.

Wanneer er meer duidelijkheid is over het programma, de datum en het tijdstip van de online bijeenkomst, wordt u hierover via de nieuwsbrief geïnformeerd.