Nieuws | Ondiep ploegen in 2021

Nieuws | Ondiep ploegen in 2021

Agrarische ondernemers in Zuid-Limburg die in 2021 gebruik willen maken van de regeling ondiep ploegen, moeten dit uiterlijk 1 februari melden bij de LLTB. Met deze regeling mag er in het voorjaar éénmalig maximaal 12 centimeter diep worden geploegd in de bewerkingscyclus van niet-kerende grondbewerking.

Niet-kerende grondbewerking is leidend in het Heuvelland. Met de regeling ondiep ploegen, die op verzoek van de agrarische ondernemers in dat gebied is aangepast, mag hier éénmalig een uitzondering op worden gemaakt. Voorwaarde is dat er een groenbemester op het perceel aanwezig is die ondergewerkt moet worden.

‘Door de regeling ondiep ploegen ontstaan er voor agrarische ondernemers meer mogelijkheden, waarmee beter op de omstandigheden kan worden ingespeeld’, vertelt Leopold d’Ansembourg. ‘Hierdoor wordt het gemakkelijker om vruchtwisselingen toe te passen, wat weer bevorderend werkt voor het bodemleven en de biodiversiteit.’

De biologische ondernemer uit Klimmen noemt een voorbeeld. ‘Enkele jaren geleden teelden wij biologische zomergerst voor de Gulpener Bierbrouwerij. Deze graansoort dient zo vroeg mogelijk te worden gezaaid om goede opbrengsten te behalen. Omdat we toen niet ondiep konden ploegen, moesten we in het voorjaar meerdere grondbewerkingen doen om de gewasresten en overwinterende onkruiden onder te werken en konden we daardoor pas later de zomergerst zaaien.’

Volgens d’Ansembourg kan ondiep ploegen hier een uitkomst bieden. ‘Door het ploegen worden overwinterende onkruiden weggewerkt, waardoor je met een schoon zaaibed en een zuivere teelt kunt beginnen. Zeker voor biologische ondernemers, die geen gebruik kunnen én willen maken van chemische bestrijdingsmiddelen, is dit belangrijk. Met deze regeling kunnen wij in het aankomende teeltseizoen weer biologische zomergerst telen, zonder de gok te hoeven nemen of dit lukt of niet.’

De Zuid-Limburgse akkerbouwer benadrukt wel dat ondiep ploegen niet voor iedere ondernemer nuttig of noodzakelijk is. ‘Dit verschilt van perceel tot perceel en is onder andere afhankelijk van de teelt’, legt hij uit. ‘Maar voor veel ondernemers biedt deze regeling meer mogelijkheden, wat niet alleen ten goede komt aan de opbrengsten, maar ook aan de bodem. Afgelopen jaar hebben we een perceel ondiep geploegd en daar doperwten op gezaaid. Dit heeft ontzettend goed uitgepakt. Ondiep ploegen is in dit geval zeker een uitkomst geweest.’

Ondernemers die van de regeling ondiep ploegen gebruik willen maken, moeten dit vooraf melden bij de LLTB. Het aanmeldformulier is te vinden via deze link. Daarnaast is het formulier aan te vragen bij de LLTB Infolijn, te bereiken via info@lltb.nl of 06-83776001.