Agenda | Oriëntatiecursus biologisch vleesveehouderij

Agenda | Oriëntatiecursus biologisch vleesveehouderij

De volgende bijeenkomst in het kader van de oriëntatiecursus biologische vleesveehouderij vindt plaats op maandag 20 mei in het Landbouwhuis, Steegstraat 5 in Roermond. Het onderwerp van de middag is bedrijfseconomie.

Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

13.30 uur – Ontvangst met koffie/thee
13.45 uur – Opening door Maria van Boxtel (Land en Co)
13.55 uur – Bedrijfseconomie biologische vleesveehouderij door Kees Water, adviseur omschakelen en bedrijfseconomie (Ekopart)
16.15 uur – Einde middag

Aanmelden voor de bijeenkomst is noodzakelijk. Stuur hiervoor een mail naar Stan Bruijsten via sbruijsten@arvalis.nl. Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de bijeenkomst helaas niet door. We hopen dan ook op een grote opkomst. Hopelijk tot ziens op 20 mei!

De oriëntatiecursus is onderdeel van het POP3 project Biologische landbouw op de kaart en wordt mogelijk gemaakt door het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, provincie Limburg en de LLTB.