Terugblik | Bijeenkomst biologische pluimveehouders

Terugblik | Bijeenkomst biologische pluimveehouders

BioLogisch Limburg ging op donderdag 25 april in gesprek met zes biologische pluimveehouders. In dat gesprek bespraken de aanwezigen wat de vereniging voor de biologische pluimveesector kan betekenen.

In Limburg zijn momenteel ongeveer 97 Skal gecertificeerde bedrijven. Zo’n 15 bedrijven hiervan hebben biologische leghennen. Daarnaast heeft de vereniging contact met een Belgische pluimveehouder.

Onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan bod kwamen:

  • Het opzetten van een regionale keten voor de afzet van eieren. Hoe kun je als pluimveehouder de eieren rechtstreeks aan boerderijwinkel(s), lokale supermarkten en dergelijke partijen verkopen?
  • Het opzetten van een grotere keten, waarbij mest (al dan niet verwerkt of composteerd) wordt afgezet naar een akkerbouwer en de akkerbouwer graan levert voor het pluimveevoer;
  • Het mee uitdragen van het verhaal achter de biologische pluimveesector.

BioLogisch Limburg kijkt terug op een nuttige en interessante bijeenkomst, waaruit de vereniging veel bruikbare informatie heeft weten te vergaren. We willen de aanwezige ondernemers nogmaals bedanken voor hun input.