Agenda | Regiocafés

Agenda | Regiocafés

Morgen vindt het Regiocafé Zuid plaats, om 19.00 uur bij de boomgaard van Raymond Notermans in Noorbeek. Het Regiocafé Midden-Noord vindt plaats op donderdag 18 april. Helaas kunnen we niet meer bij BioVerbeek terecht. Daarom wordt het Regiocafé Midden-Noord gehouden bij Proefboerderij Vredepeel.

Het Regiocafé Zuid op 11 april start om 19.00 uur bij de boomgaard van Raymond Notermans aan de Provincialeweg 34 in Noorbeek (Terlinden) met een rondleiding door het bedrijf. Om 20.00 uur is er koffie en vlaai in de loods op het bedrijf en praten we u bij over de actualiteiten binnen de vereniging en de biologische sector. Het thema van de avond is biodiversiteit op een biologisch bedrijf. De rondgang wordt verzorgd door Raymond Notermans samen met familie Vandewall. Om 20.30 uur zetten we de avond voort met een gezellige borrel bij A Gen Ing, Provincialeweg 1 in Reijmerstok.

Het Regiocafé Midden-Noord vindt plaats op 18 april bij de proefboerderij van Wageningen UR Open Teelten, Vredeweg 1c in Vredepeel. Om 20.00 uur starten we met een toelichting op de biologische teelt op de proefboerderij. Vervolgens praten we u bij over de ontwikkelingen binnen BioLogisch Limburg en kijken we naar de ervaringen van de kringloopboeren. We sluiten af met een borrel.

BioVerbeek kan vanuit bedrijfshygiëne geen externe bezoekers op het bedrijf ontvangen. Dit komt door een agressief tomatenvirus dat eind vorig jaar in Duitsland is ontdekt. Een uitbraak van het virus kan de oogst van een tomatenbedrijf onverkoopbaar maken. Glastuinbouw Nederland stelde een hygiëneprotocol op om verspreiding van het virus (ToBRFV) tegen te gaan. Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden, wil BioVerbeek geen gasten op het bedrijf ontvangen.