Agenda | Tweede winterbijeenkomst op 21 januari

Agenda | Tweede winterbijeenkomst op 21 januari

‘In 2025 hebben de leden van vereniging BioLogisch Limburg de regionale kringlopen met elkaar gesloten.’ Dat is een van de doelstellingen waar BioLogisch Limburg zich de komende vijf jaar voor gaat inzetten. In een serie winterbijeenkomsten kijkt de vereniging samen met leden en agribusinessvrienden op welke manier deze doelstelling behaald kan worden. Daarbij is veel aandacht voor de huidige stikstofdiscussie.

De tweede winterbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 21 januari bij Buitengoed Heideheim, Heideheimseweg 1 in Beesel. De bijeenkomst start om 20 uur. Gastspreker van de avond is Kees van Veluw, docent Biologische Landbouw aan de WUR en adviseur duurzame landbouw bij het Louis Bolk Instituut.

Van Veluw stelt dat het uitkopen van agrarische bedrijven geen oplossing biedt voor de stikstofproblematiek. Dit geld zou volgens hem veel beter ingezet kunnen worden om agrarische ondernemers te ondersteunen bij het omdenken naar duurzame landbouw.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze tweede winterbijeenkomst! Bent u verhinderd? Schrijf dan alvast de datum van de derde winterbijeenkomst in uw agenda. Deze vindt plaats op woensdag 4 maart. Op deze bijeenkomst zijn schrijver en onderzoeksjournalist Kees Kooman en wetenschappelijk onderzoeker Hans van Grinsven te gast.