Terugblik | Kring-Loop naar Den Haag

Terugblik | Kring-Loop naar Den Haag

Ruim 50 organisaties en hun achterban trokken op dinsdag 14 januari de wandelschoenen aan om met een wandeling naar Den Haag aandacht te vragen voor kringlooplandbouw. De deelnemers verzamelden op de boerderij in Delfgauw, waar minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in 2018 haar veelbelovende kringloopvisie lanceerde. Vanuit daar trokken de wandelaars naar Den Haag, waar ze het tienpuntenplan aan minister Schouten overhandigden.

Dit plan bevat tien stappen om de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw te realiseren. Het stappenplan borduurt voort op de intenties die de minister in 2018 uitsprak en schetsen het proces dat nodig is om daar te komen, samen met boeren, burgers, ketenpartijen, financiers, natuurbeschermers en overheid. De wandelaars vragen de overheid snel in actie te komen. Ze doen zelf een voorzet met het plan, dat nadrukkelijk geen protest is, maar de weg vooruit in beeld brengt.

Het tienpuntenplan is te bekijken via deze link.