Agenda | Vervolg op studiedag Peter Van Hoof

Agenda | Vervolg op studiedag Peter Van Hoof

Peter van Hoof, bodemonderzoeker van Organic Forest Polska, was gastspreker op de studiedag van vrijdag 13 december. Hier gaf hij lezingen over het meten van de symbiose tussen plant, bodem en bodemleven en de resultaten van emissiemetingen uit drijfmest bij melkveebedrijven. Tijdens de studiedag kwam ter sprake hoeveel het zou kosten om metingen uit te laten voeren en aan de hand van deze resultaten een advies op maat te ontvangen. Van Hoof zet de mogelijkheden hieronder op een rijtje.

Volgens Van Hoof is begin april het meest leerzame moment om monsters te nemen van bodem en gras. Daarbij wordt een plantsapanalyse uitgevoerd om te zien welke mineralen in het gras tekort komen of juist te veel zijn. Tegelijkertijd wordt bekeken of het gras alles bevat wat een plant nodig heeft om wortelexudaten te maken en hoe actief de bodembiologie kan zijn. Aan de hand van deze metingen kan Van Hoof ongeveer twee weken voor de eerste snede een nauwkeurig advies geven.

Het meest voordelig zou zijn om als groep minstens 12 monsters te nemen. De prijs per monsters (of perceel) bedraagt dan 125 euro. Bij minder dan 12 monsters wordt gekeken of dit gecombineerd kan worden met andere monsters. De prijs is inclusief metingen van boven- en ondergrond, scan met de scanner van Agrocares (metingen van pH, organische stofgehalte, CEC, percentage klei, Ntot, Ptot en uitwisselbaar kali) en een meetrapport in PDF.

Niet inbegrepen zijn:

  • Het bemonsteren. Het zelf nemen van een monster is kosteloos. Van Hoof kan eveneens monsters nemen voor de kostprijs van 30 tot 60 euro, afhankelijk van het aantal monsters en de afstand tussen de percelen.
  • De bespreking van de resultaten in de groep. Dit kost 300 euro, onafhankelijk van het aantal monsters boven 12. Van Hoof geeft dan eerst een herhaling van de lezing over symbiose. Daarna worden de resultaten van elk perceel besproken. Iedereen gaat naar huis met een praktisch advies.

De plantsapanalyses worden uitgevoerd bij Nova Crop Control. De kosten bedragen zo’n 15 euro per monster. Dergelijke metingen kunnen in een later stadium ook gedaan worden voor akkerbouwteelten. Het is belangrijk dat de teelt in volle groei is op het moment van bemonsteren.

Ook is het mogelijk de gehele kringloop op het bedrijf te laten meten. De kostprijs hiervan bedraagt 600 euro voor een meetdag. Hierbij wordt iedere schakel in de kringloop gemeten: twee percelen land, inclusief profielanalyse, het voer en water voor de dieren, de mest, de melk (en indien door de ondernemer opgevangen, de urine) en de drijfmest/stalmest. De agrarisch ondernemer ontvangt een overzicht van de kringloop op het bedrijf en een praktisch advies over wat te doen om zaken beter op elkaar af te stemmen. Bij bedrijven zonder vee worden meer bodemmonsters en eventueel organische meststoffen gemeten.

Aanmelden

De actie wordt gecoördineerd door Gerard Kemper. Wilt u hieraan deelnemen, meld u dan aan door een mail te sturen naar kempergerard@gmail.com. Meer informatie is te vinden op de website van Organic Forest. Deze website is eveneens te bekijken in het Frans, Duits en Pools.