Bestuur | Provinciale Staten uitnodigen voor bezoek aan biologisch bedrijf

Bestuur | Provinciale Staten uitnodigen voor bezoek aan biologisch bedrijf

BioLogisch Limburg heeft op dinsdag 14 januari een tienpuntenplan overhandigd aan gedeputeerde Hubert Mackus van de provincie Limburg. Dit plan bevatte tien stappen om de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw te realiseren. Met dit tienpuntenplan wilden we laten zien dat deze vorm van landbouw wel degelijk mogelijk is. Ook reikten we de provincie de hand om samen in gesprek te gaan over de realisatie van kringlooplandbouw. Nu gaan we nog een stapje verder.

Namens het bestuur van BioLogisch Limburg is vandaag een brief verstuurd naar alle leden van de Provinciale Staten van de provincie Limburg. In deze brief worden de politici uitgenodigd eens een kijkje te komen nemen op een biologisch bedrijf in Limburg. Tijdens dit bedrijfsbezoek kunnen agrarische ondernemers laten zien hoe het eraan toegaat op een biologisch bedrijf en vertellen waar zij eventueel tegenaan lopen in de bedrijfsvoering en welke rol de provincie hierin zou kunnen spelen.

Dit is tevens de uitgelezen kans om in gesprek te gaan met leden van de Provinciale Staten over kringlooplandbouw en de verankering hiervan in het provinciaal beleid. In het beleidskader ‘Koers naar de toekomst’ wordt gesteld dat er ‘extra aandacht is voor boeren die in hun bedrijfsvoering kiezen voor natuurinclusieve of biologische landbouw’. BioLogisch Limburg biedt de provincie nu de kans om precies dit te doen.

Interesse?

Heeft u interesse om een lid van de Provinciale Staten op uw bedrijf te ontvangen? Wilt u aan de provincie laten zien hoe het eraan toegaat op uw bedrijf en gaat u graag het gesprek aan over zaken als biologische bedrijfsvoering en kringlooplandbouw? Meld dit dan bij voorzitter John Janssen via 06-22563469 of via info@biologischlimburg.com. In overleg met u en de geïnteresseerde politicus (of politici) wordt een afspraak ingepland. BioLogisch Limburg kan u eveneens ondersteunen bij de voorbereiding van het bedrijfsbezoek.