Nieuws | Biohuis: ‘Houd rekening met de biologische landbouw in het stikstofbeleid’

Nieuws | Biohuis: ‘Houd rekening met de biologische landbouw in het stikstofbeleid’

‘De biologische wet- en regelgeving en de praktijk op biologische bedrijven zijn op veel punten anders dan bij de gangbare land- en tuinbouw. Houd daar rekening mee in het stikstofbeleid’. Zo luidde de boodschap van de vertegenwoordigers van Biohuis en haar dragende organisaties in hun gesprekken met ambtenaren, politici en bewindspersonen.

Laat biologische bedrijven niet de dupe worden, maar zorg juist voor een doordacht gebiedsgericht beleid rondom kwetsbare natuur, waarin biologische en extensieve bedrijven een belangrijke rol spelen, stelt Biohuis. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar ammoniakemissies, maar ook naar andere aspecten die van groot belang zijn voor gezonde natuurgebieden, zoals het niet gebruiken van kunstmest en chemische middelen.

Verenigingsmanager Laurens Nuijten ondersteunt Biohuis bij de vervolgstappen. Wilt u uw eigen (lokale of provinciale) verhaal uitdragen? Neem dan contact op met Nuijten via nuijten@bionext.nl.