Terugblik | Bedrijfsbezoek IPM Impact

Terugblik | Bedrijfsbezoek IPM Impact

De leden van BioLogisch Limburg waren op maandag 17 februari te gast bij IPM Impact in Kinrooi (België). Het bedrijf is gespecialiseerd in geïntegreerde plaagbestrijding, waarbij nuttige organismen, selectieve middelen en monitoring worden gecombineerd om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te reduceren. Tijdens het bedrijfsbezoek konden de biologische ondernemers met eigen ogen zien hoe onderzoek wordt gedaan naar de inzet van natuurlijke vijanden voor plaagbeheersing.

Directeur Guido Sterk verwelkomde de leden op zijn bedrijf. In een presentatie vertelde hij hen onder meer hoe de ondernemers ervoor kunnen zorgen dat hun percelen aantrekkelijk zijn voor natuurlijke vijanden als de roofwants. Bijvoorbeeld door te werken aan de bodem, maar ook door de planten in de bloemrijke akkerranden net voor de bloei af te maaien. Hierdoor worden de gewassen aantrekkelijker voor de roofwantsen dan de akkerranden; de insecten worden gestimuleerd verder het veld in te gaan.

Sterk onderzoekt welke schadelijke insecten zich in welke hoeveelheden op een perceel bevinden en kijkt welke natuurlijke vijanden ingezet kunnen worden om de plaag onder controle te krijgen. Dit heeft hij onder andere onderzocht bij diverse fruittelers. Op de onderzochte bedrijven werd gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen, die niet alleen de “slechte”, maar ook de “goede” insecten doodden. Door het gebruik van deze middelen te reduceren en in plaats daarvan roofwantsen uit te zetten, werd de plaag al snel behapbaar. Eenzelfde aanpak is succesvol getest binnen de teelt van uien. Nu gaat Sterk het onderzoek eveneens richten op de akkerbouw.

De aanwezige leden mochten ook zelf een blik werpen op het onderzoek naar de inzet van natuurlijke vijanden. Door een microscoop konden ze bekijken welk effect de verschillende insecten op elkaar hebben. De biologische ondernemers kunnen terugkijken op een interessant, leerzaam en gezellig bedrijfsbezoek.

Het bezoek aan IPM Impact is georganiseerd vanuit de GLB-pilot ‘Groen, productief en levend Limburg’. De GLB-pilot wordt financieel mede mogelijk gemaakt met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland.