Agenda | Webinar ‘Dag onkruid’

Agenda | Webinar ‘Dag onkruid’

Het is duidelijk dat de onkruidbeheersing in de komende tien jaar flink gaat veranderen. Om goed voorbereid te zijn op deze verandering, wil Akkerwijzer telers, loonwerkers en adviseurs in kennis stellen van de laatste stand van zaken vanuit onderzoek. Dit doet de organisatie tijdens een webinar op donderdag 3 juni van 13 tot 14.30 uur. Naast innovatieve technieken is er met name aandacht voor toepassingen die nu al praktijkrijp zijn.

De focus ligt op onkruidbeheersing op de zandgronden in met name suikerbieten en cichorei. Maar er is ook aandacht voor andere teelten in het zuidoostelijk zandgebied. Naast het webinar heeft u als bezoeker de mogelijkheid om online nog drie inhoudelijke blokken te bekijken, waarin medewerkers van WUR, IRS en Sensus uitleg geven over de proeven en demo’s op locatie Vredepeel van WUR | Open Teelten.

Kijk voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden op de website van Akkerwijzer.