Nieuws | WhatsAppgroep voor maistelers

Nieuws | WhatsAppgroep voor maistelers

Tijdens de online bijeenkomst voor biologische maistelers is afgesproken een WhatsAppgroep in het leven te roepen. Via deze WhatsAppgroep kunnen maistelers elkaar informeren, vragen stellen en leren van elkaars ervaringen met de biologische teelt van mais. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een appje te sturen naar projectleider Arend Jan Cuperus via 06-51490278. Zij worden dan zo snel mogelijk aan de WhatsAppgroep toegevoegd.