Bestuur | Koers voor de komende jaren

Bestuur | Koers voor de komende jaren

Het bestuur van BioLogisch Limburg heeft in oktober 2019 een strategische sessie gehouden, waarin de bestuursleden hebben nagedacht over een koers voor de komende vijf jaar (2020 tot 2025). Daaruit is de volgende missie geformuleerd:

‘De vereniging BioLogisch Limburg is in 2025 een goed georganiseerde netwerkorganisatie van gepassioneerde ondernemers die:

  • Deuren kan openen;
  • Samenwerkt aan een gezonde basis voor haar leden;
  • Maatschappelijk in beeld is door middel van het gezond produceren van voedsel voor toekomstige generaties.’

Eén van de daarbij geformuleerde doelstellingen is: ‘In 2025 hebben de leden van de vereniging BioLogisch Limburg de regionale kringlopen met elkaar gesloten.’ Met daarbij de actuele vraag: wat betekent de huidige stikstofdiscussie voor onze sector en mijn bedrijf?

Het bestuur van BioLogisch Limburg wil deze hoofdlijn graag verder uitzetten. Daarom worden komende winter verschillende bijeenkomsten gehouden voor leden en agribusinessvrienden van de vereniging. Tijdens deze bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op de koers die BioLogisch Limburg heeft uitgestippeld en hoe we samen de regionale kringlopen kunnen sluiten.

Het gaat om de volgende bijeenkomsten:

Hetgeen wordt besproken tijdens de winterbijeenkomsten wordt later verder verdiept met masterclasses en de Bio Inspiratie Dag 2020. Meer hierover leest u te zijner tijd op deze website en in onze nieuwsbrief.