Artikel | Biologisch Limburg timmert aan de weg

Artikel | Biologisch Limburg timmert aan de weg

In een artikel van Limburgs Milieu spreken John Janssen, voorzitter van BioLogisch Limburg, en Arend Jan Cuperus, Arvalis-adviseur, over de eerste maanden van BioLogisch Limburg. Lees het artikel hieronder.

Consumenten letten steeds meer op de herkomst van hun eten. En ook gezondheid en duurzaamheid blijven trends. Dit biedt kansen voor de biologische landbouw. Waarom blijft het areaal biologische landbouw en het aantal biologische bedrijven in Limburg dan zover achter op de rest van Nederland? Dit vroeg de Provincie Limburg zich ook af.

In diezelfde periode was John Janssen, bestuurlijk actief bij de Mergellandcoöperatie, op eigen initiatief bezig met een onderzoek naar het aantal biologische boeren in Zuid-Limburg. De provincie vroeg hem het onderzoek uit te breiden naar heel Limburg en besloot een POP3 subsidie toe te kennen om de biologische sector in Limburg verder te stimuleren en professionaliseren. Om dit te coördineren werd de Vereniging BioLogisch Limburg op maandag 12 november 2018 officieel opgericht.

Aan de oprichting van de vereniging ging een hoop werk vooraf. Zo werden er enquêtes en interviews afgenomen onder biologische boeren in Limburg om scherp te krijgen aan welke vorm van ondersteuning zij behoefte hadden. ‘Er bleek vooral veel behoefte aan een netwerk/vereniging, het vergroten van de afzet en een kenniscentrum met name op het gebied van bodem’, vertelt John Janssen, voorzitter van de vereniging.

De afgelopen maanden is er op deze vlakken al veel werk verzet. Janssen: ‘Er hebben al verschillende oriëntatiebijeenkomsten plaatsgevonden die gangbare agrariërs met ambities om de overstap te maken naar biologisch helpen bij het maken van de juiste keuze.’ Daarnaast heeft de vereniging workshops gegeven voor het groene onderwijs en hebben er verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden op het gebied van bodem. Voor de leden van de vereniging zijn al deze bijeenkomsten gratis toegankelijk. 

Janssen: ‘Eind januari zijn we met twee busjes naar de biobeurs in Zwolle afgereisd, waar interessante contacten met afnemers gelegd zijn. Het vergroten van de afzet is een proces van lange adem, maar we zijn onderweg. Van de stappen die we op dit gebied zetten, profiteren onze leden nu al.’

Een belangrijk volgend speerpunt voor de vereniging is ledenwerving. ‘Er zijn tachtig tot negentig biologische boeren in Limburg’, vertelt Arend Jan Cuperus, die als Arvalis-adviseur betrokken is bij de vereniging. ‘Wij hopen natuurlijk dat ze allemaal lid worden, maar we zetten in op veertig leden dit jaar en zestig leden in 2020.’

Dat het vergroten van het draagvlak belangrijk is voor een vereniging als deze, staat buiten kijf. Cuperus: ‘De afgelopen periode hebben we met de provincie om tafel gezeten over de pachttermijnen. En het is ons gelukt om de pachttermijnen te verlengen, waardoor het voor biologische boeren aantrekkelijker wordt op deze gronden in te schrijven. Als ons dit met onze nu nog beperkte omvang al lukt, moet je je voorstellen wat we kunnen bereiken als nog meer biologische boeren zich bij ons aansluiten.’

Niet alleen biologische boeren kunnen lid worden van de vereniging. Ook burgers kunnen ‘vriend worden’ van BioLogisch Limburg. ‘Veel mensen dragen de biologische sector een warm hart toe’, vertelt Janssen. ‘Zij kunnen ons ondersteunen door ‘vriend te worden’ van onze vereniging. Voor een kleine bijdrage ontvangen zij alle informatie over onze vereniging en één keer per jaar organiseren we een feestelijke dag op een biologisch bedrijf voor alle ‘vrienden’.’ Naast burgers kunnen ook omschakelaars, gangbare landbouwers en bedrijven in de agribusiness ‘vriend worden’.  Via de website van BioLogisch Limburg kan men zich hiervoor aanmelden. Meer informatie over de vereniging en lidmaatschap is hier ook te vinden.