Agenda | Bijeenkomst voor biologische pluimveehouders

Agenda | Bijeenkomst voor biologische pluimveehouders

BioLogisch Limburg houdt op donderdag 25 april een bijeenkomst voor Limburgse biologische pluimveebedrijven. Centraal tijdens deze bijeenkomst staat wat BioLogisch Limburg voor de pluimveesector kan betekenen. We starten om 20.00 uur bij Villa Flora, Sint Jansweg 20 in Venlo (kantoor Arvalis).

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  1. Wie is BioLogisch Limburg en wat doen we?
  2. Afzet eieren en polsen van interesse voor gezamenlijke marktbenadering;
  3. Afzet bio-mest, afnemers en eventuele behoefte aan gehaltes;
  4. Welke thema’s leven bij de biologische pluimveehouders, die de vereniging kan oppakken?

U kunt zich voor deze avond aanmelden door een mail te sturen naar info@biologischlimburg.com. Voor meer informatie neemt u contact op met Jos Mans via telefoonnummer 06-53796291.