Agenda | Bijeenkomst inwerken van groenbemesters

Agenda | Bijeenkomst inwerken van groenbemesters

Namens het Interreg project ‘Leve(n)de bodem’ en het programma ‘Water in Balans’ nodigen wij u uit voor de bijeenkomst op woensdag 3 april bij Proefboerderij Wijnandsrade met het thema verwerken en inwerken van groenbemesters.

De teelt van groenbemesters krijgt een steeds belangrijkere plek binnen het landbouwbedrijf. Telers zien steeds meer het belang in van een geslaagde groenbemester. Maar er zijn wat aandachtspunten bij het bewerken en inwerken voorafgaand aan de nieuwe teelt. Tijdens de bijeenkomst wordt dit met u bekeken en besproken.

Vanuit het Interreg project ‘Leve(n)de bodem’ en het programma ‘Water in Balans’ bent u van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst op 3 april.

Bekijk hier de uitnodiging.