Agenda | Demonstratie ondiep ploegen op Löss

Agenda | Demonstratie ondiep ploegen op Löss

BioLogisch Limburg werkt – samen met de LLTB, Waterschap en Provincie – aan het opnemen van ondiep ploegen in de erosieregels met ingang van 2020. In het verlengde hiervan was BioLogisch Limburg de afgelopen tijd betrokken bij een onderzoek waaruit blijkt dat ondiep ploegen (maximaal 12 centimeter) en niet-kerende grondbewerking qua erosiegevoeligheid vergelijkbaar zijn.

In Zuid-Limburg gelden erosieregels. Deze schrijven onder andere het toepassen van niet-kerende grondbewerking in het voorjaar toe. Voor de biologische sector is het toepassen van NKG bij vroege gewassen lastig, omdat de groenbemester dan onvoldoende ondergewerkt kan worden.

Op maandag 8 april laten we u de mogelijkheden van ondiep ploegen op Lössgrond zien. Verschillende soorten conventionele- en eco-ploegen zijn aanwezig. De demonstratie start om 16.00 uur bij Proefboerderij Wijnandsrade aan de Opfergeltstraat 1 in Wijnandsrade. U bent van harte welkom.