Bestuur | In gesprek met Michaël Wilde

Bestuur | In gesprek met Michaël Wilde

Michaël Wilde, directeur van brancheorganisatie Bionext, bracht op woensdag 24 juni een bezoekje aan het Ondernemersplein in Roermond. Daar maakte hij kennis met voorzitter John Janssen en projectleider Arend Jan Cuperus. Naast deze kennismaking werd gekeken hoe de samenwerking tussen Bionext en BioLogisch Limburg geoptimaliseerd kan worden.

Bovendien werd het biologische tienpuntenplan, opgesteld door Bionext, doorgesproken. In dit tienpuntenplan wordt de politiek opgeroepen samen met Bionext en de betrokken organisaties een nieuwe Taskforce Marktontwikkeling Biologische Landbouw en Voeding op te richten en te komen tot een sterk biologisch stimuleringsplan. ‘Voor een gezond, groen, eerlijk en duurzaam landbouw- en voedselsysteem dat zich richt op toekomstige generaties en aansluit bij de plannen van de Europese Commissie en onze buurlanden, hebben we een sterk beleid nodig gericht op zowel productie als consumptie’, zo is in het tienpuntenplan te lezen.

Bekijk het tienpuntenplan van Bionext hier.