Bestuur | John Stemkens

Bestuur | John Stemkens

Ik ben John Stemkens. Samen met mijn vrouw Jolanda heb ik een biologisch vollegrondsgroententeelt bedrijf in Neer. We telen prei, asperges, rabarber en Chinese kool, met af en toe akkerbouwmatige vruchtwisseling in de vorm van bijvoorbeeld graan. Dit doen we ondertussen al ruim dertig jaar.

Wat ik ook al zo lang doe, is aandacht schenken aan de basis: de bodem. Voor het telen van een gezond gewas heb je immers een gezonde bodem nodig. Daarom werk ik al dertig jaar met groenbemesters en organische meststof. De weg van de lange adem, noem ik dat. Veel ondernemers gaan voor winst op korte termijn. Ik heb juist altijd geïnvesteerd in de bodem, zodat ik over tien tot twintig jaar ook nog steeds kan telen. Deze gedachtegang ligt heel dicht bij de biologische denkwijze. De keuze om volledig biologisch te gaan telen lag dan misschien ook wel voor de hand.

Het stukje grond dat ik heb, wil ik beter doorgeven aan de volgende generatie dan dat ik het gekregen heb. Maar door de huidige wetgeving is dit niet altijd even gemakkelijk. Je wilt als ondernemer een goed verdienmodel blijven behouden, het bedrijf is toch je inkomstenbron. Een jaar of vijf geleden realiseerde ik me dat ik mijn gestelde doel – om de grond beter door te geven – op deze manier niet ga halen. Vandaar dat ik toen de stap naar volledig biologisch telen heb gezet.

Vanaf dat moment zijn wij als bedrijf geleidelijk omgeschakeld naar biologisch. Veel agrariërs willen deze omschakeling ook maken, maar vaak is dit financieel moeilijk. Het is dan goed dat een vereniging als BioLogisch Limburg deze boeren met raad en daad bijstaat.

Als bestuurder in de LTO-vakgroep Vollegrondsgroententeelt en vakgroepsvoorzitter bij de LLTB ben ik in aanraking gekomen met Vereniging BioLogisch Limburg. Ik vond het meteen een mooi initiatief. Wat wij met BioLogisch Limburg kunnen bereiken is niet alleen goed voor een biologische boer, maar voor iedere boer. Iedere boer telt mee. Graag zou ik een verdienmodel ontwikkelen waar alle agrariërs beter van worden. Want als iets goed is voor biologische boeren, dan kan vanuit daar een brug geslagen worden naar de gangbare boeren. Laten we samen de schouders eronder zetten en een gezonder product realiseren dat beter is voor mens, dier en maatschappij.