Nieuws | Stagiaire Saskia doet onderzoek naar keten voor afzet eieren

Nieuws | Stagiaire Saskia doet onderzoek naar keten voor afzet eieren

Vanaf 3 juni krijgt de Vereniging BioLogisch Limburg een stagiaire: Saskia Coenen. Zij gaat zich bezig houden met de vraag ‘Hoe kun je als pluimveehouder de eieren rechtstreeks aan boerderijwinkel(s), lokale supermarkten en dergelijke partijen verkopen?’. Wij wensen Saskia heel veel succes!

Tijdens de bijeenkomst voor biologische pluimveehouders op 25 april werden verschillende vragen gesteld. Saskia gaat met deze vragen aan de slag. Haar opdracht heeft betrekking op het opzetten van een regionale keten voor de afzet van eieren.

Saskia is eerstejaarsstudente Bedrijfskunde en Agri-food business aan HAS Hogeschool Venlo. Haar stageperiode loopt van 3 tot en met 28 juni. Uiteraard houden wij u op de hoogte van haar onderzoek en de daaruit voortkomende resultaten.