Bestuur | Voorwoord Susanne Görtz

Bestuur | Voorwoord Susanne Görtz

Gezonde dieren en planten, in een gezond bedrijf, in een gezonde omgeving. Het produceren van gezonde producten met oog voor maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat, natuur, landschap, bodem, water en biodiversiteit én voor een goed verdienmodel voor ons ondernemers. Het is iets waar wij Limburgse boeren en tuinders iedere dag opnieuw mee bezig zijn. Het bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen waar we als sector en als samenleving voor staan, is een opgave van ons allemaal. Van burgers én boeren, van biologisch én gangbaar.

Je ziet nog wel eens dat er tussen deze groepen onbegrip heerst. Burgers weten niet meer waar hun voedsel vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd. Agrariërs vinden het soms lastig om inwoners in hun omgeving te bereiken, bijvoorbeeld via social media. Een soortgelijk onbegrip wil er ook wel eens zijn tussen biologische en gangbare boeren en tuinders. En dat is jammer. Want de uitdagingen die voor ons liggen, zijn groot en samen staan we het sterkst.

Als bestuurslid van zowel BioLogisch Limburg als de LLTB zoek ik de verbinding tussen biologisch en gangbaar. Want, zoals gezegd, kennen beide partijen grote overeenkomsten. We willen ons toch allemaal hard maken voor een gezonde agrarische sector, met een zekere toekomst voor de volgende generatie? Gezonde producten afzetten tegen een eerlijke prijs?

Daarbij komt dat het onderscheid tussen biologisch en gangbaar steeds kleiner wordt. Gangbare tuinders verbouwen en telen hun producten op steeds duurzamere manieren en ook veehouders houden in hun bedrijfsvoering meer en meer rekening met duurzaamheid.

Laten we ons focussen op wat we van elkaar kunnen leren en hoe we elkaar in deze opgaven kunnen bijstaan en ondersteunen. Bijvoorbeeld op het gebied van technologische oplossingen die mogelijkheden bieden voor zowel biologische als gangbare bedrijven. Het is belangrijk dat we als agrarische sector – biologisch én gangbaar – één geluid laten horen richting politiek en maatschappij. Dat is in ieder geval waar ik me gedurende mijn tijd als bestuurslid voor ga inzetten.

Hopelijk kunnen we elkaar snel in het echt ontmoeten!

Susanne Görtz,
Bestuurslid BioLogisch Limburg