Nieuws | ‘Pilot omschakelprogramma later dit voorjaar’

Nieuws | ‘Pilot omschakelprogramma later dit voorjaar’

Met een omschakelprogramma wil minister Schouten agrarische ondernemers stimuleren en ondersteunen om versneld om te schakelen naar stikstofarme(re) en meer duurzame agrarische bedrijfsvoering. ‘Hierbij kunt u denken aan, maar niet uitsluitend: systeemveranderingen naar kringlooplandbouw, biologische landbouw, natuur- en landschap-inclusieve landbouw en agroforestry’, aldus de minister.

Het omschakelprogramma bevat een investeringsfonds, waaruit leningen worden verstrekt aan bedrijfsplannen die door een commissie van deskundigen zijn goedgekeurd. Goedkeuring voor de plannen hangt af van de doelen die er in worden gesteld. In elk geval moet stikstofreductie een van de doelen zijn.

In totaal heeft minister Schouten 175 miljoen euro uitgetrokken voor het omschakelprogramma duurzame landbouw. Het programma bestaat uit een investeringsfonds van 70 miljoen euro, een subsidieregeling voor ondersteuning bij het maken van een bedrijfsplan voor omschakeling, een subsidieregeling voor het opstarten van demonstratiebedrijven en een borgstellingsregeling voor werkkapitaal.

Schouten verwacht later dit voorjaar een landelijke pilot open te stellen van het investeringsfonds van 10 miljoen euro. Informatie over de voorwaarden en aanmeldingsprocedures volgt. 

Bron: Biojournaal (27 januari 2021)