Bio inspiratie DAG | Demonstraties

Bio inspiratie DAG | Demonstraties

Tijdens de Bio inspiratie DAG heeft u de mogelijkheid om verschillende demonstraties en proeven van de nieuwste technieken op het gebied van biologisch boeren te bekijken. Interessant voor zowel akkerbouwers als veehouders, voor biologische boeren, boeren in omschakeling en gangbare boeren. Brigitte Kroonen van WUR | Open Teelten licht een tipje van de sluier op.

Onderdeel van het programma is een geleide rondgang langs de aangelegde demonstraties en proeven op het perceel van WUR | Open Teelten in Vredepeel. Eén van de onderwerpen die hierbij aan bod komen, is onkruidbeheersing. Op een veld met een vollegrondsgroentegewas en mais worden verschillende machines gedemonstreerd. De Teffler eg is op het veld aan het werk. Daarnaast worden de mogelijkheden van een camera-gestuurde schoffel getoond. Ook worden twee robots ingezet, Robotti en Naïo, autonoom rijdende voertuigen die in de (nabije) toekomst kunnen helpen bij het beheersen van onkruiden.

Al deze machines dragen bij aan de beheersing van onkruid. Maar management en timing zijn zeker net zo belangrijk. Als biologische boer kunt u niet zomaar de dosering verhogen als u te laat bent begonnen met de onkruidbestrijding. Het is zaak dat de juiste machine op de juiste tijd op de juiste plek is. Bij het onderwerp onkruidbestrijding wordt dus niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van de machines, maar ook welke rol de ondernemer zelf hierin kan spelen.

Ook de beheersing van ziekten en plagen komt tijdens de Bio inspiratie DAG naar voren. Dit wordt gedaan aan de hand van aardappelteelt. Vier aardappelrassen die beter bestand zijn tegen de ziekte Phytophthora zijn op een perceel aangelegd. De kwekers van deze rassen zijn aanwezig om de bezoekers mee te nemen in het strategisch denken rondom de bestrijding van deze ziekte. Welke maatregelen kunt u nemen om ervoor te zorgen dat de aardappelziekte later of helemaal niet optreedt? Of hoe kunt u ervoor zorgen dat er al aardappelproductie is voordat de ziekte optreedt? Maar ook: hoe kan resistentie helpen bij de bestrijding van de ziekte?

Bovendien wordt gekeken op welke manier natuurinclusieve landbouw en het vergroten van de biodiversiteit kunnen bijdragen aan de beheersing van plagen. Met een goed functionele akkerrand vol met natuurlijke vijanden kunt u plagen toch al een heel stuk tegengaan. Tijdens het evenement wordt een grotere biodiversiteit als gewasbescherming besproken.

Een laatste voorbeeld van een onderwerp dat bij de rondgang aan bod komt, is de Niet Kerende Grondbewerking (NKG) versus ploegen. Beide methoden worden met elkaar vergeleken. Op een veld met net in vollegrond gepote prei is letterlijk het verschil tussen beide grondbewerkingen te zien. Daarbij worden de voor- en nadelen van NKG besproken. Aan de ene kant kan deze vorm van grondbewerking zorgen voor een betere kwaliteit en groter waterbergingsvermogen van de bodem. Aan de andere kant vormt NKG in biologische onkruidbestrijding nog wel eens een uitdaging. Vragen als ‘hoe gaat u hiermee om?’, ‘levert het op wat u had verwacht?’ en ‘wat betekent dit nou eigenlijk voor de biologische landbouw?’ staan bij deze demonstratie centraal.

De bedoeling van de demonstraties en proeven is om te laten zien wat er op dit moment al mogelijk is en waar we in de toekomst naartoe willen. Hoe zien de verschillende (toekomstige) technieken eruit en wat is haalbaar? Bovengenoemde demonstraties waren slechts enkele voorbeelden. Ook nieuwe voedergewassen en organische stof worden tijdens de Bio inspiratie DAG besproken. Nieuwsgierig geworden? Kom het bekijken en beleven op donderdag 4 juli in Vredepeel!