Bio inspiratie DAG | Opening

Bio inspiratie DAG | Opening

Vanaf de opkomst van biologische landbouw in Nederland zijn de onderzoekers van Wageningen University & Research bij de sector betrokken geweest. Wijnand Sukkel, biologisch onderzoeker aan de WUR, is tevens voor een lange periode nauw betrokken geweest bij de pioniers in de biologische landbouw in Limburg. Zo ook bij de Bio inspiratie DAG.

Wijnand vertelt: ‘Samen met Johan Tielen verzorg ik de opening van de Bio inspiratie DAG. Aan de hand van concrete voorbeelden laten we zien op welke manieren biologische land- en tuinbouw leiden tot nieuwe inzichten voor de agrarische sector. Voor biologische én gangbare boeren. De laatste jaren zie je dat er, ook bij gangbare ondernemers, steeds meer aandacht komt voor zaken als duurzaamheid en bodemkwaliteit. Dat is een verdienste van de biologische boeren.

‘Vaak zie je dat vanuit de biologische sector vraag ontstaat naar een bepaalde technische ontwikkeling. Bijvoorbeeld het bestrijden van ziekten en plagen is voor biologische boeren een uitdaging. Zij worden als het ware gedwongen om te zoeken naar meer weerbare productiesystemen met onder andere gebruik van een ruime rotatie met daarin vlinderbloemigen en veel aandacht voor bodemkwaliteit. Deze alternatieven bestaan ook wel in de gangbare landbouw, maar hier was voorheen nooit zoveel aandacht voor, aangezien deze ondernemers gebruik konden maken van chemische gewasbescherming en kunstmest. Nu de vraag naar alternatieven er wel is, wordt de technische ontwikkeling hiervan versneld. Iets waar ook gangbare boeren profijt van hebben. Zij pakken deze technieken steeds vaker op.

‘Doordat de biologische sector groeit, neemt ook de invloed van de biologische sector op de versnelling van (technische) ontwikkelingen toe. De huidige aandacht voor mechanische onkruidbestrijding is sterk geïnspireerd vanuit de biologische landbouw. Een voorbeeld is de bestrijding van de wortelvlieg. Bij één van de innovatiegroepen van de biologische sector kwam aan bod dat veel telers last hebben van deze insecten. De voor de hand liggende oplossing zou zijn om wortels en uien door elkaar te telen, omdat de geur van de uien de vliegen verdrijft. De ondernemers gaven echter aan dat dit praktisch lastig uitvoerbaar is. Daarom onderzochten we de toepasbaarheid van uienolie. Nu is dit een commercieel product waar ook veel gangbare boeren gebruik van maken.

‘Zo zijn er nog tal van andere voorbeelden die aantonen hoe biologische landbouw inspireert. Denk aan korte keten concepten, multifunctionele en natuurinclusieve landbouw. Zulke zaken worden toch vaak als eerste door de biologische sector opgepikt. Biologische land- en tuinbouw leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van duurzaamheid in Nederland. En dat willen we laten zien tijdens de Bio inspiratie DAG.’