Bestuur | Fred Willemssen

Bestuur | Fred Willemssen

Mijn naam is Fred Willemssen. Samen met mijn vrouw Nicole heb ik een VOF, Puur Origine in Grubbenvorst. We hebben een breed scala aan teelt. Van grondwitlof binnen in de kwekerij tot paksoi en boerenkool buiten in de vollegrond. Daarnaast telen we nog tientallen slasoorten en verschillende andere kleine gewassen. En dit alles biologisch.

Sinds 2012 ben ik eigenaar van Puur Origine. Daarvoor had ik samen met twee broers een gangbaar bedrijf met vollegrondsgroenten, akkerbouw en varkenshouderij. In 2012 kocht ik mijn huidige bedrijf en ging ik apart verder. Het bedrijf was flink afgeslankt qua klandizie; de afgelopen jaren heb ik dan ook hard gewerkt om meer afnemers te vinden en het klantenbestand uit te breiden. Hierdoor is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het tegenwoordig is, met alle teelten die we vandaag de dag hebben.

Vanaf de aankoop van het bedrijf telen we volledig biologisch. Het totale pakket van de biologische teelt, het op maat werken voor afnemers en de grotere klantenbinding past erg goed bij mij. Met de biologische tak kun je uniek zijn en je onderscheiden van andere agrarische bedrijven. Daarbij hanteren we nu het principe van eerst verkopen, dan produceren. Zo kunnen we met vaste medewerkers precies op maat telen voor betrouwbare afnemers. Dit gaat naar mijn mening beter met een biologisch dan met een gangbaar bedrijf. We krijgen ook veel meer waardering vanuit klanten. In de biologische sector maken we van begin tot eind een eerlijk product. En dat wordt gewaardeerd.

Maar dit alles is niet vanzelf gekomen. Daar hebben we hard voor gewerkt. Omschakeling naar biologisch is een proces dat jaren duurt. Het zoeken naar afnemers en andere uitdagingen die bij biologisch boeren komen kijken. Dat kost tijd. Ik heb het idee dat mensen dat nogal eens vergeten.

Al ver voor het ontstaan van BioLogisch Limburg was ik bij het “idee” van de vereniging betrokken. Wij als Limburgse biologische boeren hebben het hier meerdere malen over gehad. Het is goed om te zien waar onze ideeën uiteindelijk toe leiden. Als bestuurslid van BioLogisch Limburg was ik eveneens betrokken bij de organisatie van de Bio inspiratie DAG. Vooral in de beginfase, toen hebben we hier volop over gebakkeleid. Het idee achter het evenement is om het telen op zandgrond naar een hoger niveau te tillen. De meeste biologische boeren in Nederland telen op zware (klei)grond. Zandgrond vormt een geheel andere uitdaging voor de biologische teelt. Met de Bio inspiratie DAG willen we deze uitdaging samen met collega-boeren aangaan.