Bio-pluimvee: wel of niet ontwormen?

Bio-pluimvee: wel of niet ontwormen?

Recentelijk heeft de EU-commissie besloten om een wachttijd in te voeren van 2 x 24 uur bij het gebruik van ontwormingsmiddel op een biologisch pluimveebedrijf. Dit betekent dat de eieren van bio-leghennen die worden ontwormd gedurende de duur van wormbehandeling (indien via voer: 7 dagen) plus 2 extra dagen (48 uur) wachttijd niet als bio-eieren mogen worden verkocht. Dit roept vragen op. Wat mag wel en wat mag niet? Moet ik nu wel of niet ontwormen? Reudink geeft bio-pluimveehouders een aantal tips over hoe zij het beste omgaan met een (mogelijke) wormbesmetting op hun bedrijf.

Het is van belang om uw stal zo schoon mogelijk te maken tussen de rondes in.

  • Verwijder alle mest grondig uit de stal en wintergarten. Laat geen mest achter in de uitloop;
  • Schuim de stal in met een in bio toegelaten voorschuimmiddel;
  • Spuit alles grondig schoon en voer het spoelwater zorgvuldig af;
  • Gebruik ongebluste kalk om de vloeren in de stal en wintergarten te ontsmetten;
  • Warm de stal op. Zo bestrijdt u naast wormeieren ook bloedluis;
  • Voorkom contact van de nieuwe leghennen met achtergebleven wormeieren in de uitloop. Verwijder daarom de oude bovenlaag van de uitloop rondom de stal en vervang dit met nieuw zand.

Wat kunt u doen bij de start van een nieuwe ronde?

Stuur elke 2 weken mestmonsters in naar De Gezondheidsdienst voor Dieren of uw dierenarts voor een wormeibepaling (EPG). Vrijwel alle dierenartsenpraktijken hebben hiervoor een monitoring programma opgezet. Zo kunt u een beeld vormen van de ontwikkeling van een mogelijke wormbesmetting in de koppel.

Indien uw dieren in de opstart zitten en het minimum eigewicht voor bio nog niet bereikt is, kunnen uw dieren ontwormt worden zonder dat dit grote financiële gevolgen heeft. Vraag het uw specialist.

Wat kunt u doen bij een oplopende besmetting?

Bij een oplopende besmetting is de inzet van oregano een optie. Bovendien zijn er aromatische middelen te verkrijgen die de wormdruk verlagen. Vraag uw specialist naar de mogelijkheden.

Uit meerdere onderzoeken in zowel Nederland als Engeland is gebleken dat gezonde leghennen wormbesmetting tot op een bepaalde hoogte kunnen verdragen. Ook een hoge besmetting met wormen heeft voor een gezond koppel weinig tot geen nadelige gevolgen. Desalniettemin kan een gelijktijdige doorbraak van een andere ziekte of besmetting ervoor zorgen dat het ziektebeeld wordt versterkt.

Wat kunt u doen bij een wormbesmetting waarbij een behandeling noodzakelijk is?

Het kan zijn dat u, in het uiterste geval, toch moet ontwormen. In dat geval kunnen de opbrengsten dalen. Overleg altijd met uw eierhandel óf en wanneer zij afzet hebben voor de eieren van bio-leghennen die ontwormt worden.

Lees voor meer informatie over wormen verder over het meten van wormdruk door middel van mestmonsters en de gevolgen van parasitaire maagdarmwormen.