Biohuis ziet voldoende kansen voor groei biologisch

Biohuis ziet voldoende kansen voor groei biologisch

Het voorstel van de Europese Commissie om het biologisch landbouwareaal in Europa fors te vergroten, is bij het Biohuis ‘ontzettend positief’ ontvangen. Voorzitter IJsbrand Snoeij ziet in Nederland nog voldoende groeipotentieel voor biologische landbouw.

De boer-tot-bordstrategie van de Europese Commissie streeft naar een ruime verdubbeling van het biologisch landbouwareaal. In 2030 moet dat 25 procent van het totale areaal beslaan.

Snoeij ziet het voorstel als een erkenning voor biologische landbouw. ‘Dat bevestigt dat biologische landbouw staat als een huis. Het is mooi dat de EU erkent dat biologische landbouw een antwoord geeft op maatschappelijke problemen, zoals de klimaatcrisis en behoud en herstel van de biodiversiteit.’

Grote uitdaging
Voor Nederland betekent het voornemen een grote uitdaging. ‘Biologisch is een landbouwmethode die werkt. Het wordt wettelijk geborgd door een sterk EU-keurmerk en zorgt voor een bewezen meerprijs voor boeren en tuinders. Veel boeren willen wel omschakelen, maar ze zien op tegen de kosten die ze daarvoor moeten maken en de onzekerheid over afzetprijzen’, stelt de Biohuis-voorzitter.

Om te voorkomen dat marktprijzen instorten, moet de groei van het biologisch areaal stapsgewijs en gecontroleerd plaatsvinden, zegt Snoeij, maar hij ziet ook genoeg potentieel om de biologische verkopen in Nederland te stimuleren.

‘De marktontwikkeling bewijst dat. In Nederland heeft biologisch een marktaandeel van 4,3 procent, maar in andere Europese landen is dat veel meer. In veel landen is dat 10 procent, in Oostenrijk meer dan 20 procent.’

Te weinig promotie
De Algemene Rekenkamer concludeerde onlangs dat de overheid te weinig doet aan de promotie van biologisch. Snoeij oppert een lager btw-tarief voor biologisch. Ook kunnen publieke instellingen meer biologisch inkopen.

‘Als sector zijn we zelf de campagne ‘Bio lekker voor je’ gestart’, geeft Snoeij de eigen inzet aan. ‘Onze overtuiging is dat als consumenten zich bewust zijn van wat er achter biologische landbouw schuilgaat, ze bereid zijn een meerprijs te betalen. Een eerlijke prijsvorming speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer consumenten zien dat. Anders had de Europese Commissie dit doel ook niet gesteld.’

Overheidsbeleid
Snoeij wijst erop dat overheidsbeleid biologisch ook in de weg kan zitten. Zo zijn biologische melkveehouders verbolgen over het feit dat de generieke voermaatregel het hun onmogelijk maakt om op een goed rantsoen te sturen, terwijl dat gemiddeld al stikstofarm is.

‘Biologische boeren werken al aan kringlooplandbouw. Sommigen brengen al veel minder stikstof en fosfaat op het land dan ze wettelijk mogen.’

Bron: Nieuwe Oogst