Stikstof acties Biohuis

Stikstof acties Biohuis

Door de stikstofwerkgroep van Biohuis zijn aanbevelingen opgesteld voor een goed gebiedsgericht beleid voor stikstof. Deze zijn naar het ministerie en alle provincies gestuurd met het aanbod om hierbij te helpen. Belangrijk is het opstellen van gebiedsplannen in samenspraak met alle gebruikers van een gebied. Daarbij moet er perspectief voor zoveel mogelijk bedrijven geboden worden. Wie dat wil, moet steun krijgen bij omschakeling naar biologische en dus extensievere landbouw. Er moet gericht worden omgeschakeld zodat de markt het kan opvangen. Steun zal vooral gegeven moeten worden in de vorm van kennis en structurele voorzieningen in het gebied, en minder als individuele subsidie. Bestaande biologische bedrijven moeten daar ook van kunnen profiteren. Bekijk hier de Biohuis voorstellen gebiedsgericht beleid.

Veevoer maatregel niet acceptabel
De recent door LNV uitgebrachte regeling ‘krachtvoer voor melkvee’ is niet acceptabel voor biologische melkveehouders. Op de boerderij mag volgens deze regeling straks vrijwel geen eiwitrijk voer meer aanwezig zijn. Daardoor dreigt deze regeling het onmogelijk te maken om een optimale mix van voer samen te stellen, dat gemiddeld arm is aan ruw eiwit. Het doel van de regeling, een lager eiwitgehalte in het rantsoen, wordt door biologische melkveehouders al ruim gehaald. Daarvoor is het nodig dat zij eiwitarm voer, zoals natuurgras of maïs, kunnen aanvullen met een scala aan eiwitrijke gewassen. De biologische melkveehouderij heeft door een integrale bedrijfsvoering al aantoonbaar minder stikstofemissies per hectare. Naast het eiwitarme voer komt dat door meer beweiding, een lagere mestgift en geen kunstmest. We zijn druk bezig LNV op nadere gedachte te brengen. Lees hier de reactie vanuit Biohuis.