Biologische melkveehouders Reudink: 150 kg meer melk uit ruwvoer

Biologische melkveehouders Reudink: 150 kg meer melk uit ruwvoer

Uit de jaarcijfers van monitoringsprogramma Agroscoop blijkt dat de biologische melkveeklanten van Reudink efficiënter presteren. In 2019 realiseren ze ten opzichte van 2018 een stijging van ruim 150 kg melk per koe bij een nagenoeg gelijkblijvende krachtvoergift en een constant hoog vet- en eiwitgehalte. Zij behalen daarmee een stijging van ruim € 55 in voersaldo per koe per jaar. Met de betere benutting van eigen ruwvoer leveren ze een positieve bijdrage in de kringlooplandbouw.

Meer melk bij gelijke krachtvoergift
In 2019 produceerden deze melkveebedrijven gemiddeld 7.933 kg melk/koe/jaar (+155 kg t.o.v. 2018) met 4,32% vet (+0,02%), 3,52% eiwit (+0,04%) met 24,2 kg krachtvoer per 100 kg meetmelk (+ 0,9 kg). Deze stijging in melkgift met lichte stijging van gehalten is met name behaald door de kwaliteit van het ruwvoer te verbeteren. De melkveespecialisten van Reudink hebben samen met de klanten afgelopen jaren flink ingezet op verbetering van graslandkwaliteit, kuilconservering en ruwvoerkwaliteit. Dat heeft zich uitbetaald in een hogere melkopbrengst per koe en een toename van 17 kg vet + eiwit/koe/jaar. Een betere benutting van eigen ruwvoer is een belangrijk aspect in de kringlooplandbouw.

Aandacht voor transitie en opfok
In de bedrijfsbegeleiding is door de melkveespecialisten tevens extra aandacht besteed aan de transitiefase en de kalveropfok. Door focus op het juiste nutriëntenaanbod en een goede aanpak in de transitiefase starten koe en kalf vlot en gezond op. Een soepele transitieperiode is de basis voor een optimale melkproductie, een goede vruchtbaarheid en langere levensduur van de koe. Deze focus heeft bijgedragen aan de positieve ontwikkeling van de technische resultaten..

Bron: Reudink