Melkgeitenhouder Dezaire gestart met biologische teelt voederbieten

Melkgeitenhouder Dezaire gestart met biologische teelt voederbieten

De beste weg is niet altijd de gemakkelijkste. Het biologisch telen van voederbieten is bijvoorbeeld erg uitdagend, maar deze voederbieten zijn voeding-technisch wel heel goed voor de dieren. Daarom heeft melkgeitenhouder Maurice Dezaire besloten zich aan de biologische teelt van deze gewassen te wagen.

‘Onkruidbestrijding is de grootste uitdaging. Niet alleen bij de teelt van voederbieten, maar bij vrijwel iedere vorm van biologische teelt’, zegt Dezaire. De melkgeitenhouder uit Hulsberg heeft dit jaar voor het eerst een klein perceel voederbieten ingezaaid.

‘We bestrijden het onkruid met een schoffelmachine. Dit is erg arbeidsintensief en omdat dit het eerste jaar is dat we dit gewas telen, is het voor ons ook nog zoeken naar het juiste moment en de juiste manier om dit te doen. Aangezien het om een klein areaal gaat, willen we niet al te veel geld investeren in moderne schoffelmachines. We zullen het met de bestaande, “oude” machines moeten doen.’

De opbrengst van de teelt wordt gebruikt als voer voor de eigen melkgeiten. ‘Dat biologische voederbieten voeding-technisch heel interessant zijn voor de geiten, wisten we al langer. Dat is ook waarom we met deze teelt zijn begonnen’, legt Dezaire uit. ‘Daarnaast ken ik een aantal collega biologische geitenhouders die hier de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest en die hier al goede ervaringen mee hebben.’

De droogte van de afgelopen weken biedt nog een extra uitdaging voor de Hulsbergse ondernemer. ‘We zullen zien wat de plantjes gaan doen’, vertelt hij.

Veldbezoek

Vanuit BioLogisch Limburg houden we de voortgang van deze teelt met veel belangstelling in de gaten. Wanneer het weer mogelijk is, organiseren we voor andere geïnteresseerde leden een veldbezoek, waarbij we met eigen ogen het perceel van biologische voederbieten kunnen bekijken. Via de nieuwsbrief en de website houden we u hierover op de hoogte.