Bestuur | Voorwoord John Janssen

Bestuur | Voorwoord John Janssen

Via de LLTB kwam mij vorige week het nieuws ter ore dat Marc Calon terugtreedt als voorzitter van LTO Nederland. ‘Het bestuur zal spoedig de procedure starten om te komen tot een nieuwe voorzitter die namens LTO Nederland de boeren en tuinders vertegenwoordigt in zowel Den Haag als Brussel’, zo meldde het bericht op de website van de Limburgse belangenbehartiger.

Binnenkort maakt LTO bekend aan welk profiel een nieuwe kandidaat voor het voorzitterschap moet voldoen. Deze vraag heeft mij de afgelopen dagen bezig gehouden. Vanuit ons biologische boeren is het antwoord natuurlijk: de voorzitter dient enige sympathie of enig begrip te hebben voor duurzaam telen, voor kringlooplandbouw, voor biologische bedrijfsvoering. Biologische landbouw is een van de mogelijkheden waarmee invulling gegeven kan worden aan de land- en tuinbouw van de toekomst. Daar kunnen – en willen – we graag over meedenken en een bijdrage aan leveren.

Dat er een verandering op komst (of misschien al gaande) is in de land- en tuinbouw, staat vast. Maar op welke manieren we deze verandering vorm gaan geven, dat weten we nog niet. We moeten naar een ‘nieuw normaal’ toe. Iets dat we in verband met de coronacrisis en de 1,5 metereconomie de laatste tijd veelvuldig gehoord hebben. Maar ook iets waar we als agrarische sector al langere tijd mee bezig zijn. Het is een belediging voor zowel biologische als gangbare boeren en tuinders om te stellen dat we met z’n allen niet al ontzettend hard hebben gewerkt aan een toekomstbestendige en maatschappelijk verantwoorde sector.

Onze vereniging BioLogisch Limburg gaat graag de dialoog aan met verschillende partijen en organisaties om de weg naar de toekomst vorm te geven. Zo voeren we bijvoorbeeld al verkennende gesprekken met de stichting Natuurinclusieve Landbouw van de LLTB om te kijken of en hoe we met deze stichting kunnen samenwerken. Vanuit onze verbindende rol gaan we graag in gesprek met betrokken partijen om te ontdekken hoe we samen tot oplossingen kunnen komen. Daarbij is het voor ons erg prettig als onze gesprekpartner open staat voor onze visie op land- en tuinbouw en onze manier van agrarisch ondernemen.

Wie de nieuwe voorzitter van LTO Nederland wordt, is nog even afwachten. In de tussentijd blijven we als BioLogisch Limburg in gesprek met partijen als stichting Natuurinclusieve Landbouw om te onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

John Janssen
Voorzitter BioLogisch Limburg