Nieuws | Onderzoek naar biologische strokenteelt

Nieuws | Onderzoek naar biologische strokenteelt

Wageningen University & Research (WUR) gaat onderzoek doen naar biologische strokenteelt bij proefboerderij ’t Kompas in Valthermond. Lees hieronder het artikel dat hierover verscheen in Nieuwe Oogst.

Op een proefakker in Zuidoost-Drenthe worden stroken met verschillende gewassen geteeld, zoals aardappelen, gerst, suikermais en grasklaver. Onderzocht wordt wat dit betekent voor de opbrengst, ziekten en plagen, de biodiversiteit en de kwaliteit van de bodem.

Strokenteelt maakt het mogelijk jaarrond voedsel en een schuilplek te bieden aan insecten, akkervogels en kleine zoogdieren. Dat is goed voor de biodiversiteit die onder druk staat in het agrarisch gebied. De proef duurt drie jaar en wordt gefinancierd door de provincies Groningen en Drenthe, Samenwerkingsverband Noord-Nederland en het nationaal onderzoeksprogramma PSS gewasdiversiteit.

Herstel van biodiversiteit

Door de recente aandacht voor het verlies aan biodiversiteit en de zoektocht naar mogelijkheden om te werken aan herstel van de biodiversiteit in het agrarisch gebied, staat strokenteelt extra in de spotlights. Al lopend, langjarig onderzoek naar bodemkruipende insecten in strokenteelt van de WUR laat de grote potentie zien van het systeem in de bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit.

Het bedrijf Bioclear Earth brengt bij deze proef de microbiologie van de bodem in kaart en vergelijkt dit proefveld met een akker waar een gangbaar gewas wordt verbouwd. De technieken die het bedrijf gebruikt om het genetisch materiaal van de aanwezige bacteriën en schimmels te detecteren, kunnen bijvoorbeeld in beeld brengen dat er bacteriën aanwezig zijn die stikstof kunnen vastleggen. Of dat er schimmels zijn die dood organisch materiaal kunnen afbreken.

De nieuwe proef in Valthermond is onderdeel van een landelijk opererend netwerk van experimenten met strokenteelt. Ook is rondom de strokenteelt in Valthermond een regionaal netwerk van telers en onderzoekers gevormd. Zij formuleren samen de onderzoeksvragen en aandachtspunten. Ze brengen met elkaar leren en doen in de praktijk.

Strokenteelt in Limburg

BioLogisch Limburg wil graag een bijdrage leveren aan het onderzoek van WUR. Daarvoor is de vereniging op zoek naar een biologische ondernemer die graag met strokenteelt aan de slag wil gaan. Hoe dit onderzoek in Limburg precies vorm gaat krijgen, wordt later uitgewerkt. We willen op dit moment alleen de interesse in een dergelijk onderzoek peilen. Dus ziet u het wel zitten om met strokenteelt te experimenteren op uw eigen biologische bedrijf? Laat dit dan aan ons weten door een mail te sturen naar info@biologischlimburg.com.

Wilt u (voorlopig) niet zelf met strokenteelt aan de gang, maar wilt u wel graag op de hoogte gehouden worden van de voortgang van dit onderzoek? Ook dan kunt u een mail sturen naar bovenstaand e-mailadres.